WELL-sertifioinnin avulla ihmisystävällisiä tiloja

Olemme keskimäärin yli 20 tuntia päivästä sisätiloissa, joten sillä, minkälaisissa tiloissa vietämme aikaamme töissä tai kotona on merkitystä. Kiinteistöjen omistajilla sekä tiloissa toimivilla yrityksillä on siis suuri vaikutusmahdollisuus hyvinvointiimme.

WELL-sertifiointi on tutkimustietoon perustuva kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi, jolla voidaan osoittaa, että käyttäjien hyvinvointi on huomioitu tilassa. WELL on luonteva jatkumo rakennusten ympäristösertifioinneille ja sen tekniset vaatimukset ovatkin osittain samoja.

Uutta on kuitenkin se, että järjestelmä ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon maailmanlaajuisesti tiedostetut ongelmat liittyen mm. tiloja käyttävien ihmisten ruokailutottumuksiin, liikkumattomuuteen, henkiseen hyvinvointiin ja sisäilmaongelmiin.

Sertifiointia voidaan hakea kiinteistön omistajan vastuulla oleviin ratkaisuihin tai yksittäisen yrityksen toimitiloihin. Helpointa vaatimusten huomioiminen on rakennusvaiheessa tai muuton yhteydessä, mutta myös olemassa olevat tilat voidaan sertifioida usein maltillisin muutoksin.

Tarkasteltavia kategorioita ovat muun muassa ilmanlaatu, vedenlaatu, ravinto, valaistus, akustiikka, liikkuminen, mukavuus sekä mielen hyvinvointi.

Sertifioitavassa kohteessa on tehtävä muun dokumentoinnin lisäksi todentavat mittaukset muun muassa ilmanlaatuun, veden laatuun, akustiikkaan ja valaistukseen liittyen, mikä tuo käyttäjille varmuutta tilojen terveellisyydestä.

WELL-järjestelmässä on useita pakollisia vaatimuksia, jotka hankkeen on täytettävä sertifioinnin saavuttamiseksi. Lisäksi kaikista kategorioista on mahdollista saavuttaa lisäpisteitä, joiden myötä voidaan myöntää korkeampia sertifiointitasoja.  Käytännössä lisäpisteet voivat liittyä vaikkapa jatkuvaan ilmanlaadun seurantaan, luonnon tuomiseen sisätiloihin viherseinillä ja puupinnoilla, peittoäänijärjestelmän hyödyntämiseen tai työntekijöille tarjottavaan pienviljelymahdollisuuteen.

Maailmanlaajuisesti WELL on otettu vauhdilla käyttöön ja sertifioinnin on saavuttanut elokuuhun 2018 mennessä noin sata kohdetta. Rekisteröityjä projekteja, joille tavoitellaan sertifiointia, on jo lähes tuhat. Monet suuret toimijat aikovat hyödyntää WELL-järjestelmää kaikissa kiinteistöissään ja nähtäväksi jää tuleeko hyvinvointisertifikaatti WELL tulevaisuudessa kehittymään samanlaiseksi alan standardiksi kuin ympäristösertifioinnit nykyisin ovat.

Me GBP:llä saavutimme omille toimitiloillemme Pohjoismaiden ensimmäisen WELL-sertifikaatin toukokuussa 2018. Seuraavassa kirjoituksessani kerron tarkemmin, mitä sertifiointi meidän kohdallamme käytännössä tarkoitti.

Kirjoittaja Konsta Tuokko on johtava asiantuntija, WELL AP, Green Building Partners Oy:ssä.

Kuvan lähde: GBP.

Edellinen artikkeliVihreä rahoitus otettu hyvin vastaan kiinteistömarkkinoilla
Seuraava artikkeliTukholmassa toimistotilan puute on jo uhka liike-elämälle