Voitaisiinko rakennusluvista luopua?

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on käynnistänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun.

Ministeri vastaanotti viime viikolla talousoikeuden professori Ari Ekroosin johdolla tehdyn selvityksen maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamisesta. Selvityksen muut tekijät ovat Hannu Katajamäki, Helena Kinnunen, Panu Lehtovuori ja Aija Staffans.

Selvityksen mukaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen maankäytön suunnittelussa on tulevan lainsäädännän välttämätön lähtökohta. Maankäytön suunnitteluun liittyvien prosessien pitäisi myös kauttaaltaan digitalisoitua.

Selvitys ehdottaa, että ohjauksen ja resursoinnin painopisteen olisi oltava nykyistä selvemmin tulevissa muutoksissa, ei nykytilanteen selvittämisessä. Lakia uudistettaessa voitaisiin harkita lupamenettelyn yksinkertaistamista ja selkeyttämistä.

Siksi myös rakennusluvista voitaisiin luopua – rakennuslupa vaadittaisiin vain terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta merkityksellisiin hankkeisiin.

Nykyisen useat eritasoiset luvat synnyttävät tulkintaongelmia vaadittavasta luvasta ja vähentävät prosessien ennustettavuutta, selvitys huomauttaa.

Oikeusturvanäkökulmasta on tärkeää, että niin pienien kuin isojen rakennushankkeiden menettelyt ja niiden toteuttamiseen liittyvät vaatimukset eivät olisi riippuvaisia yksittäisen virkamiehen tulkinnoista.

Lupamenettelyjä olisi mahdollista yksinkertaistaa ja selkeyttää siten, että ainoastaan yleisen edun, terveellisyyden, turvallisuuden ja naapureiden oikeusturvan kannalta merkittävät hankkeet tulisi edelleen olla tarkemmassa viranomaisen ohjauksessa.

Erittäin vähäisten toimenpiteiden osalta voitaisiin myös ajatella rekisteröintimenettelyn käyttöä, raportti ehdottaa.

Vertailu nykyjärjestelmän ja ehdotuksen välillä

Edellinen artikkeliSpondaan uusi toimitusjohtaja H&M:ltä
Seuraava artikkeliCapman Nordic Real Estate II tekee Kööpenhaminassa ”kaksinumeroisen miljoonakaupan”