Vesikaton remonttivinkkejä vanhaan kiinteistöön

Kun vesi valuu pirttiin ja katossa on märkä läikkä, ovat vitsit yleensä vähissä. Vesikaton huoltamisella ja oikea-aikaisella vesikattosaneerauksella saadaan onneksi riskit minimoitua. Alla muutamia vinkkejä kustannustehokkaan vesikattosaneerauksen toteuttamiseen!

Vesikattoremontissa säästäminen on mahdollista, kun suunnitellaan remontti huolellisesti, eikä vanha kate ole vielä päässyt niin huonoon kuntoon, että alla olevat rakenteet olisivat vaurioituneet.

Katon kunnon seuraamisella ja huoltamisella koko kiinteistön elinkaaren aikana on tässä tärkeä merkitys. Seuraamalla aktiivisesti katon kuntoa, voidaan vaurioituneisiin kohtiin ja katon ongelmiin puuttua huoltotoimilla ja näin varsinainen remontti saadaan siirrettyä katteen teknisen käyttöiän loppuun saakka. Kun vesikate on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän, on hyvä teettää vesikaton kuntoarvio ammattilaisella. Kuntoarvio antaa hyvät lähtötiedot tulevan remontin suunnittelulle.

Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan hankkeen toteutustapa tarkemmin, detaljitasolla.
Mikäli katon vanhat eristeet ovat säilyneet hyvässä kunnossa, voidaan vanhan eristekerroksen päälle suoraan lisäeristää tai kohteesta riippuen jopa asentaa uusi vesikate suoraan vanhan eristekerroksen päälle. Tiivistettynä; Vesikatteen remontointi on lähtökohtaisesti sitä halvempaa, mitä paremmassa kunnossa vanha rakenne on!

Sanontaa ’’Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’’ kuulee usein ja siinä piilee kyllä totuuden siemen. Kun vesikattoremontti on huolellisesti suunniteltu, on hankkeen kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu keskenään helpompaa ja tarkempaa. Urakoitsijavalinnalla ja kilpailutuksella on suuri merkitys hankkeelle laadullisen onnistumisen sekä kustannuksien kannalta. Ammattimainen rakennuttajakonsultti hoitaa suunnittelun, kilpailutuksen ja urakkasopimuksen laatimisen siten, että asiakas saa rahoilleen vastinetta ja kokonaisuus on kustannustehokas ja järkevä.

Vesikattoremontille otollisimmat ajat vuodesta ovat kevät ja kesä. Talvella haasteena on kylmyys ja lumi ja syksyllä taas vesisateet. Kevät- ja kesäurakat varataan jo edellisen vuoden puolella, joten vesikattoremontin suunnittelu ja kilpailutus on järkevää aloittaa jo hyvissä ajoin edellisenä syksynä, mikäli toteutusta suunnitellaan tulevalle keväälle ja kesälle.

Sääsuojat ovat yleistyneet vauhdilla ja niitä käytetään korjausrakentamisen puolella nykyään lähes yhtä lailla kuin uudisrakentamisessakin, eikä syyttä. Sääsuoja tyypillisesti nopeuttaa hankkeen läpivientiaikaa, kun työskentelyä voidaan jatkaa huoletta myös sateisina päivinä. Sääsuojauksen kustannukset gryndirakentamisessa ovat tyypillisesti noin 2-3% rakennushankkeen kokonaisbudjetista. Vesikaton saneerauksessa sääsuojauksen osuus hankkeen budjetista saattaa kuitenkin olla jopa 30-40%. Tämän vuoksi onkin tärkeää punnita hankekohtaisesti sääsuojauksen hyödyt suhteessa kustannuksiin. Vesikaton voi saneerata laadukkaasti myös ilman sääsuojaa, kunhan työn ajankohta, työmenetelmät ja varotoimenpiteet suunnitellaan urakoitsijan kanssa tarkasti.

Kuten jokaisessa rakennuttamishankkeessa, myös vesikattoremonteissa töiden valvonta ja dokumentointi toteutusvaiheessa on tärkeää. Näin varmistutaan siitä, että huolellisesti valmisteltu hanke myös toteutuu suunnitelmien mukaisesti. EcoRealin rakennuttamistiimi on rakennuttajan kumppanina vesikattoremontin alusta loppuun, suunnittelupöydältä aina takuuajan päättymiseen asti. Tavataan projektien merkeissä!

 

Matias Peuraniemi, Projektipäällikkö, rakennuttaminen, EcoReal Oy

 
 

Edellinen artikkeliElite Alfred Berg sijoittaa 15 miljoonaa kiinteistöihin Oulussa ja Jyväskylässä
Seuraava artikkeliPalvelumuotoilu johti digitaalisen palveluinfrastuktuurin syntymiseen