Vastuullisuusraportointi laajenee – mitä se tarkoittaa yrityksellesi?

Yritysten vastuullisuusraportointisäädökset ovat jatkuvassa murroksessa. Uusia direktiivejä ja säädöksiä tulee jatkuvasti, jolloin niiden perässä voi olla hankala pysyä. Lähiaikoina vastuullisuusraportoinnissa tapahtuu taas isoja muutoksia, sillä EU-tason neuvottelut koskien yritysten kestävyysraportointidirektiiviä saatiin päätökseen.

Aikaisemmin vain suuria yrityksiä koskevaa direktiiviä, Non-Financial Reporting Directive (NFRD), laajennetaan uudella direktiivillä, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

CSRD laajentaa vastuullisuusraportoinnin koskemaan yhä suurempaa osaa yrityksiä. On tärkeää huomioida, että direktiivi antaa lisää vaatimuksia raportointiin, tuoden mukanaan suurille ja listatuille yrityksille velvollisuuden raportoida myös EU-taksonomian säädösten mukaisesti. Lisäksi, yritysten tulee raportoida muun muassa toimintansa vaikutukset ympäristöön ja ihmisoikeuksiin.

Muutokset eivät kuitenkaan tule voimaan kerralla. Alle on listattu nykyinen tiedossa oleva aikataulu ja yritykset, joita muutokset tulevat koskemaan:

  • 1.2024 yritykset, jotka jo tällä hetkellä olevat NFRD:n piirissä (työntekijöitä yli 500)
  • 1.2025 listatut ja listaamattomat suuryritykset, jotka eivät ole vielä olleet raportoinnin piirissä (työntekijöitä yli 250)
  • 1.2026 listatut PK-yritykset (työntekijöitä alle 250)

Aikataulusta kannattaa huomioida, että raportointi koskee aina edellisvuotta. Konkreettisesti se tarkoittaa siis, että esimerkiksi vuonna 2024 raportoidaan vuoden 2023 tiedot ja toimet.

Mistä yritysten kannattaisi lähteä liikkeelle? Raportointityö kannattaa aloittaa vastuullisuusohjelman laatimisella. Ohjelman avulla yritys voi keskittyä sellaisiin tekijöihin, jotka ovat sen toiminnan kannalta kaikkein oleellisimmat. Ohjelman laatimisen aikana yritys saa myös selvän käsityksen, mikä on yrityksen sen hetkinen tilanne vastuullisuuden näkökulmasta. Vastuullisuustyön aloittamista ei siis kannata jättää viime tippaan, vaan ensiaskeleet kannattaa ottaa jo nyt.

Kirjoittaja Leena Niemi toimii EcoReal Oy:ssä vastuullisuusasiantuntijana.

 

Lue lisää:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220620IPR33413/new-social-and-environmental-reporting-rules-for-large-companies

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/

 

Edellinen artikkeliColliers: Joustavan ja hajautetun toimitilan kysyntä kasvaa maailmalla
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Stockmann odottaa tärkeää välimiesratkaisua vuokrakiistaan