Suomen kiinteistösijoituskenttä on saanut aivan uudenlaisen tulokkaan: miljardi euroa datakeskuksiin

Vastikään toimintansa aloittanut kiinteistösijoitusyhtiö Hyperco on ensimmäinen suomalainen pelkästään datakeskuksiin erikoistunut kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö.

Hypercon tavoitteena on sijoittaa kotimaisiin datakeskuksiin noin 200 miljoonaa euroa seuraavan kahden vuoden aikana ja laajentua viidessä vuodessa pohjoismaiseksi datakeskussijoittajaksi, jolla on yli miljardin euron suuruinen portfolio.

Uuden yhtiön tiimin tausta on NREP:illä: kaikki kolme perustajaosakasta, Timo Pohjanpalo, Aleksi Taipale ja Ville Vartiainen työskentelivät viime syksyyn saakka NREP:llä sijoitusjohtajina

–Olemme tiiminä nähneet datakeskuksissa kiinnostavan markkinaraon, jossa yhdistyy useampi megatrendi, kertoo Hypercon osakas ja toimitusjohtaja Timo Pohjanpalo.

–Digitalisaatio ja datan määrän kasvu lisäävät kysyntää tällaisille kiinteistöille. Turvalliset ja tehokkaat datakeskukset ovat edellytys sille, että nykyinen internetiin ja digitalisaatioon nojaava yhteiskuntamme voi toimia ja kehittyä, Pohjanpalo sanoo.

Datakeskukset ovat olleet nouseva kiinteistösijoitusluokka jo ennen pandemiaa. Korona-aikana monella alalla on tehty valtava digiloikka ja syntyvän datan määrän kasvu on kiihtynyt selvästi, minkä takia kiinteistösegmentin houkuttelevuus on kasvanut selvästi.

Esimerkiksi PwC ja ULI ennustivat raportissaan Emerging Trends in Real Estate 2021, että tänä vuonna datakeskukset ovat vielä suositumpi sijoituskohde logistiikkakiinteistöt. Myös Savills kommentoi viime vuoden lopulla julkaistussa raportissaan, että koronavuosi oli datakeskusinvestoinneille käänteentekevä.

CBRE:n tällä viikolla julkaistun rapotin mukaan Euroopan datakeskusmarkkinoilla on alkuvuonna rikottu ennätyksiä vuokratun kapasiteetin määrässä ja myös koko vuodesta ennustetaan ennätyksellistä pilvipalveluiden vetämänä.

–Isossakin kuvassa datakeskusmarkkina on luonteeltaan hyvin defensiivinen, sillä datan käyttö ei korreloi BKT:n kehityksen kanssa. Mekin uskomme datan määrän kasvun jatkuvan voimakkaana myös jatkossa, Pohjanpalo sanoo.

Hukkalämmön hyödyntäjä sopii vastuullisuusajatteluun

Toinen datakeskusinvestointeja tukeva megatrendi on ilmastonmuutoksen torjunta. Jos konesaleissa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen, tällä voidaan korvata fossiiliset polttoaineet tulevaisuuden kaupunkien lämmittämisessä.

–Sekä asiakkaat että sijoittajat hakevat kohteita, joissa voidaan tehdä todellinen vaikutus ilmastonmuutokseen, toteaa Hypercon osakas Ville Vartiainen.

–Kaikkien toimijoiden ympäristötavoitteet ovat nousussa, joten tämänkin takia uskomme Hypercon liiketoiminnalle olevan vahvaa kysyntää markkinoilla myös korona-ajan yli, Vartiainen lisää.

Hyperco aikookin keskittyä erityisesti kestäviin tulevaisuuden datakeskuksiin, joiden ylijäämälämpö pystytään hyödyntämään kaukolämpöverkossa päästöttömänä lämpöenergiana.

Hyperco tavoittelee asiakkaikseen luotettavia ja pitkäaikaisia vuokralaisia, kuten kansainvälisiä teknologiayrityksiä. Pohjoismaiden uskotaan kiinnostavan asiakaskuntaa juuri vastuullisuusnäkökulman ansiosta.

–Pohjoismaiden viileä ilmasto, laajat kaukolämpöverkot ja luotettava uusiutuva energia tarjoavat maailman parhaat olosuhteet kehittää täysin kiertotalouteen perustuvia tulevaisuuden datakeskuksia, Hypercon osakas Aleksi Taipale sanoo.

–Suomen kilpailukykyä esimerkiksi suhteessa Ruotsiin parantaa nyt se, että vuoden alussa datakeskusten sähköverotusta yli viiden megawatin datakeskuksille laskettiin EU:n minimitasolle, Taipale lisää.

Haastava kiinteistöluokka vaatii yhteistyökumppaneita

Hyperco on toteuttanut ensimmäisen rahoituskierroksensa ja valinnut mukaan kaksi sijoittajaa, NREP:n ja Varman.

Näiltä saatujen sijoitussitoumusten turvin Hypercolla on yhteensä noin 200 miljoonan euron kokonaisinvestointikapasiteetti.

–Monilla tapaamillamme sijoittajilla oli vahva kiinnostus tulla mukaan kehittämään liiketoimintaa, joka nojaa vahvoihin makrotrendeihin ja on samalla hyvin merkittävässä roolissa siirryttäessä ympäristöystävällisempään yhteiskuntaan, Taipale kertoo.

Hyperco päätyi valitsemaan kumppaneikseen NREP:n ja Varman, koska ne jakoivat yhtiön vision liiketoiminnasta ja olivat samoilla linjoilla myös kestävään kehitykseen perustuvien arvojen suhteen.

–Nyt meillä pitkäjänteisesti sitoutuneet sijoittajat, joiden kanssa teemme yhteistyötä ja joiden kanssa toivomme laajentuvamme myös pitkällä aikavälillä, Taipale sanoo.

Datakeskukset ovat teknisesti haastava kiinteistöluokka, ja ne vaativat alalle erikoistuneen tiimin onnistuneen kehitystyön varmistamiseksi.

–Hypercon henkilöstöllä on vahva kokemus merkittävien kiinteistöhankkeiden toteutuksesta, minkä lisäksi toimimme yhteistyössä alan eri sidosryhmien kanssa. Tutkimme parhaillaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, Pohjanpalo sanoo.

–Rekrytoimme tällä hetkellä useisiin rooleihin kasvattaaksemme liiketoimintaamme nopeasti, Pohjanpalo lisää.

LISÄÄ AIHEESTA:

Kiinteistö-uutiset: Pandemiavuosi parantanut datakeskuskiinteistöjen likviditeettiä

Kiinteistö-uutiset: Fortum toimii datakeskushankkeissa alkuvaiheen hankekehittäjänä, investorien toivotaan innostuvan

Kiinteistö-uutiset: Pontoksen ja Taalerin rahaston Ficolo investoi yli 50 miljoonaa euroa datakeskukseen Onvestin omistamalla kiinteistöllä

CBRE: European Data Centres Q1 2021

JLL: How data center demand is pushing investors to new markets

Savills: Covid-19 – A tipping point for the data centre industry?

 

 

Kuvan lähde: Shutterstock.

Edellinen artikkeliStrateginen palvelumuotoilu kiinteistökehittämisessä
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Espoon seurakunnat luopuvat lukuisista kiinteistöistä