Usein kysyttyjä kysymyksiä kiinteistövarainhoidon ratkaisusta

Kiinteistövarainhoitaja käyttää työssään sekä laskentataulukko-ohjelmia (kuten Excel) että erilaisia yritystietojärjestelmiä. Kun pohditaan erillisen kiinteistövarainhoidon ratkaisun hankintaa, nousee esiin kysymyksiä järjestelmän hyödyistä ja sen tarpeellisuudesta. Tässä tekstissä tuon esille asiakkaiden usein kysytyt kysymykset järjestelmän käyttöön liittyen.

1. Minkä ongelman kiinteistövarainhoidon järjestelmä ratkaisee?

Kiinteistösalkkujen, kiinteistöjen, vuokralaisten ja sopimusten suoriutumista on haasteellista seurata tarkasti, kun samalla yrittää pysyä kartalla liiketoiminnan kuluista, tuloista ja kassavirrasta. Kiinteistövarainhoidon järjestelmä auttaa perusteltujen päätösten tekemisessä, kun pohditaan mihin sijoittaa, milloin on ajankohtaista kunnostaa kiinteistöä tai milloin on oikea aika tehdä kiinteistön myyntipäätös. Päätöksenteko perustuu aina paikkansapitävään ja ajankohtaiseen tietoon. Kun käytössä on kiinteistövarainhoidon järjestelmä, on kaikkiin edellä mainittuihin liittyvä tieto saatavilla milloin hyvänsä, millä tahansa laitteella.

2. Miten kiinteistövarainhoidon järjestelmä tuo arvoa asiakkailleni?

Kiinteistöomaisuuden hallintaratkaisun avulla kiinteistösalkkusi pysyy ajan tasalla ja mahdollistaa nopeammat kiinteistötransaktiot ja päätöksenteon. Suuremmat hyödyt saadaan, kun optimoidaan tulot ja menot yhteen tarkkaan harkittujen liiketoimintasuunnitelmien kanssa. Kun tärkeät kiinteistötiedot ovat selkeässä visuaalisessa muodossa, ei ole ainoastaan helpompaa ja nopeampaa tehdä analyysia, vaan se tukee myös yhteistä päätöksentekoprosessia.

Toisin sanoen enemmän aikaa jää asiakaspalveluun, strategiatyöhön ja toimeenpanoihin sen sijaan, että aikaa kuluisi datan keräämiseen, numeroiden raapusteluun ja raporttien kirjoittamiseen asiakkaille.

3. Mistä ja miten alkuperäinen kiinteistödata saadaan tuotua järjestelmään?

Kiinteistövarainhoidon sovellus, kuten Assetti, tuo kaiken kiinteistöihin liittyvän tiedon olemassa olevista datalähteistäsi, joita voi olla esimerkiksi Yardi, SAP, MRI, Bison.Box tai jopa Excel-taulukot. Olemme luoneet järjestelmään toimialaan perustuvat kaavat, joiden avulla laskenta suoritetaan sovelluksen sisällä. Tällaisia ovat esimerkiksi salkkumittarit, jotka tuovat kiinteistötietosi visuaaliseen muotoon.

4. Entä käyttöönotto?

Assetin asiakkaalla on alussa parikin vaihtoehtoa; asiakas voi itse tuoda kiinteistöjensä tiedot järjestelmään. Vaihtoehtoisesti Assetti-tiimi voi tehdä tietojen siirron ja asiakkaalle pidetään tuotekoulutus tulevaa ylläpitoa varten. Assetilla tarjoamme myös edistyksellistä vaihtoehtoa, jossa yhdistetään järjestelmät ohjelmointirajapintaa (API) hyödyntäen, jolloin järjestelmien välinen datan päivitys saadaan automatisoitua saumattomaksi.

5. Mitä välineistöä tarvitsen?

Mikäli sovellus on pilvipalvelu, ei sitä varten ole tarvetta hankkia mitään erityistä laitetta. Tavallinen PC, Mac tai jopa älypuhelin sopivat hyvin tietojen katseluun ja päivittämiseen. Laite modernilla selaimella (kuten esimerkiksi Google Chrome) on kaikki mitä tarvitset sovelluksen käyttämiseen. Itse ratkaisu tekee kaiken prosessoinnin puolestasi ja sinun tarvitsee vain selata palvelua nähdäksesi tiedot ja hyödyntääksesi niitä työssäsi.

6. Onko datani turvattu pilvipalvelussa?

Tarkista suoraan palveluntarjoajaltasi ovatko sinun pilvipalveluun lataamasi tiedot turvattu ja suojattu riittävän hyvin. Pilvipalvelua tarjoavilla yrityksillä kiinnitetään kuitenkin aina huomiota tuotteen luotettavuuteen ja turvallisuuteen, sillä ne osa-alueet ovat oleellinen osa tuotekokonaisuutta.

Heräsikö teillä lisää kysymyksiä varainhoidon pilvipalvelun hyödyistä?
Ota minuun yhteyttä – vastaan mielelläni kysymyksiinne!

Kirjoittaja: Johanna Närvä-Hakala, Head of Sales, Assetti

Puh. +358 40 868 0380

johanna@assetti.pro