Tumppaa ajoissa ja asenna radonputkisto

Yllätyshavainto ja pikakorjaus – kuulostaako tutulta kaavalta radonpitoisuuden havaitsemisessa ja korjaamisessa? Radonin esiintyminen ei ole lainkaan tavatonta, mutta siitä huolimatta pitoisuudet havaitaan harmillisen usein ”vahingossa”.

Tämän jälkeen alkaa kiire, koska radon on radioaktiivinen jalokaasu, jolle altistuminen aiheuttaa keuhkosyöpää. Radonin vaikutukset eivät ole välittömiä, vaan terveydelle haitalliset vaikutukset tulevat usein vasta vuosien kuluttua. Tämä tarkoittaa sitä, että korjauksiin on ryhdyttävä heti, mutta suunnitelmallisesti.

Radonin esiintyminen kannattaa ottaa huomioon jo ennen rakentamista. Rakentamisen yhteydessä radonputkisto on edullinen asentaa, niin kuin myös sen aktivoiminen radonimurilla myöhemmin.

Olemassa olevien rakennusten radonpitoisuuden alentamiselle on myös olemassa useita keinoja – rakenteiden tiivistäminen, riittävä ilmanvaihto ja radonimurin asentaminen. On tapauskohtaista, mikä ratkaisu kulloinkin on järkevin, mutta jälkeen päin tehtynä se on luonnollisesti työläämpää.

Kokemukseni mukaan radon ei herätä liiaksi huolta, vaikka Suomessa pitoisuudet ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Syy korkeaan pitoisuuteen löytyy Säteilyturvakeskuksen mukaan geologiasta, rakennustekniikasta ja ilmastosta.

Arvatenkin radonin ei koeta aiheuttavan vaaraa, koska sitä ei maista, haista, näe tai tunne – poissa aisteista, poissa mielestä.

Säteilyturvakeskuksen mukaan Suomessa todetaan vuosittain 2 000 keuhkosyöpää, joista noin 300 liittyy radonaltistumiseen. Mistä arvelet suurimman osan muista tapauksista aiheutuvan? Aivan, tumppaa ajoissa ja asenna radonputkisto.

Kirjoittaja Janne Koskela työskentelee operatiivisena johtajana EcoReal Oy:ssä.

Kuvan lähde: iStock.