Toimistovuokrat nousseet voimakkaasti Helsingin ydinkeskustassa

  KTI:n Helsingin ydinkeskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaavan indeksin pisteluku nousi 7,0 prosentilla kevään 2017 ja 2018 välisenä aikana. Kyseessä on indeksin voimakkain vuosinousu vuoden 2001 jälkeen.

  Viimeisimmällä puolen vuoden tarkastelujaksolla uusien vuokrasopimusten neliövuokrien mediaanitaso nousi ensimmäistä kertaa yli 30 euroon.

  Sekä toimisto- että liiketilojen vuokrien odotetaan lähitulevaisuudessa nousevan etenkin Helsingin ydinkeskustassa, mutta myös muualla pääkaupunkiseudulla.

  Myös pääkaupunkiseudun toimitilarakentaminen on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja myös näkymät ovat hyvät. Toimistorakennusten aloitusmäärä on noin puolet ennen finanssikriisiä olleesta, mutta se on aktivoitumassa. Vuokralaisia kiinnostavat uudet, tehokkaat, hyvien liikenneyhteyksien päässä sijaitsevat kiinteistöt.

  Toimistotilojen käyttöasteiden lievä nousu on jatkunut pääkaupunkiseudulla, mutta tyhjää tilaa on edelleen runsaasti.

  Liiketilojen käyttöasteet ovat edelleen säilyneet korkeina kaikissa suurissa kaupungeissa. Voimakas uudisrakentaminen tuo kuitenkin paineita käyttöasteisiin etenkin pääkaupunkiseudulla.

  Kuvan lähde: iStockphoto.