Tekoälyllä optimoidut LVI-järjestelmät – uusia työkaluja ilmastotyöhön

Kansainväliset sopimukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ohjaavat kiinteistönomistajia hakemaan ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla on kyettävä huolehtimaan tarpeenmukaisista sisäilmasto-olosuhteista, jotta käyttäjien tuottavuutta voidaan tukea ja toisaalta ehkäistä riskejä käyttäjien hyvinvoinnille ja rakennuksille.

Yleisimmät keinot alkavat monella olla jo hyödynnetty. Käytössä on uusiutuvaa energiaa, LVI- ja automaatiojärjestelmiä on saneerattu ja energiatuotteiksi on valittu vihreämmät versiot.

Uutena tulokkaana kiinteistönomistajien ilmastotyökalupakkiin on tarjolla tekoälysovellukset, joiden avulla energia-, LVI- ja automaatiojärjestelmistä saadaan irti nykyistä enemmän suorituskykyä.

Välitön hyöty on energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden parantuminen. Tekoälyratkaisujen tuoma hyöty kertautuu vielä, kun tilojen käyttö ja kuormitus muuttuu osittaisen etätyöskentelyn myötä aikaisempaa dynaamisemmaksi ja optimointia on kyettävä tekemään lähes reaaliaikaisesti.

Tekoälysovellukset ovat olleet aikaisemmin raskaita ja hitaita toteuttaa. Niitä on nähty ensin tutkimusympäristöissä, joihin on voitu skaalausnäkökulmasta välittämättä rakentaa raskaitakin laitteistoja riittävän laskentakapasiteetin aikaansaamiseksi. Tämä historia huolestuttaa vielä monia: tekoälyn hyödyntäminen mielletään kalliina ja epävarmana hankkeena.

Nuuka on ratkaissut tämän ongelman modernilla pilviteknologialla. Käyttöönoton vaatima aika on kutistunut kuukausista viikkoihin, hyödyt ovat selkeästi ennustettavissa ja ratkaisulle saadaan hyvin lyhyet takaisimaksuajat.

Käytännössä Nuukan tekoälyn pilvipalvelu toimii täysin itsenäisesti ja se oppii rakennuksen ilmanvaihdon ja lämmityksen prosessien dynamiikan eri käyttötilanteissa rakennusautomaatiojärjestelmältä saatavan datan avulla. Tekoäly oppii ennustamaan sisäilmaston olosuhteiden kehityksen ja päivittämään optimoidut asetusarvot takaisin rakennusautomaatiojärjestelmille noin 1-5 minuutin välein. Lopputulemana on, että LVI-prosessit toimivat optimaalisemmin, sisäilma paranee ja energiaa säästyy.

–Uusiutuvan energian ja LVISA-järjestelmien kehitys on ollut voimakkaan kehityksen alla viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on johtanut mittaus- ja ohjausdatan määrien räjähdysmäiseen kasvuun ja juuri tämä datan lisääntyminen on avannut mahdollisuuden kehittää tekoälysovelluksia myös LVI-järjestelmien optimointiin, sanoo Mikko Maja, Nuuka Oy:n teknologiajohtaja.

Koko tiimimme on erittäin innoissaan mahdollisuuksista, joita voimme tekoälyn avulla tuoda kiinteistö-alan ilmastotyöhön. Parasta tässä on se, että operatiivisten kustannusten väheneminen käytännössä maksaa CO2-päästöjen vähentämisen ja samalla sisäilmaston olosuhteet paranevat, Maja sanoo.

Mikko Maja on Nuuka Solutions Oy:n teknologiajohtaja ja yksi yrityksen perustajista.

Nuuka auttaa asiakkaita parantamaan rakennusten energiatehokkuutta, vähentämään operatiivisia kustannuksia ja mahdollistamaan paremman sisäilmaston rakennuksissa. 

 

 

 

 

Edellinen artikkeliLähiTapiola kiinteistösijoittajaksi Logitrin uusimpaan logistiikkahankkeeseen Tuusulassa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Ministeriö Unescolle Rauman kauppakeskuksesta: Suomen laki ei salli hankkeen jäädyttämistä