Teknologia mullistaa käyttäjäkokemuksen kehittämisen

  NCC kehittää Helsingin Ruoholahteen mittavaa toimistokompleksia nimeltä We Land, jonka on määrä valmistua K.A. Fagerholmin aukiolle vuonna 2022.

  Toimitilakohteen digitaalisen käyttäjäkokemuksen kehittäminen on aloitettu NCC:ssä jo tänä syksynä, ja yhtiö innovoi uusia ajatuksia yhdessä start up -yritysten kanssa.

  Mukana ovat muun muassa helsinkiläinen tekoäly-yhtiö CHAOS, esineiden internetiä hyödyntävä Scandal Tech ja digitaaliseen työympäristöjen ja työkulttuurin kehittämiseen erikoistunut Agile Work.

  Koska We Land -konseptin ytimenä on alueen muille toimijoille ja asukkaille avoimet tilat, ravintolat ja tapahtumat, kehitystyöhön otetaan mukaan myös Ruoholahden asukkaiden, alueella oleskelevien ja työskentelevien näkemykset.

  NCC esitteli marraskuussa Helsingissä järjestetyssä RecoTech-tapahtumassa tähän liittyvää käyttäjäkeskeistä Urban Sense -palvelukonseptiaan.

  Konsepti keskittyy urbaaniin käyttäjäkokemukseen ja sen tavoitteena on yhdistää yhteistyöverkosto pilotoimaan digitaalisia ratkaisuja.

  Tällä kaikella halutaan tukea rakennuksen loppukäyttäjän arkea.

  Teknologian hyödyntäminen kiinteistön käyttäjäkokemuksen kehittämisessä onkin nyt yksi kuumimmista trendeistä.

  Sijainti, kokemus, analytiikka

  Deloitte on tutkinut kattavasti teknologian mahdollisuuksia tuoreessa katsauksessaan 2020 Commercial Real Estate Outlook, jonka yksi osa käsittelee sitä, kuinka digitalisaatio mullistaa kiinteistöjen käyttäjäkokemuksen.

  Vanhan hokeman ”sijainti, sijainti ja sijainti” Deloitte nostaa pöydälle sanakolmikon ”sijainti, kokemus ja analytiikka”.

  Deloitten tutkimuksen mukaan vuokralaisten ja käyttäjien tarpeista on tullut yhä kriittisempi tekijä kiinteistökehityksessä, ja alalla on myös havahduttu uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin.

  Ilmiö on sama läpi kiinteistösektoreiden: loppukäyttäjä voi olla yhtä lailla myymälän asiakas, toimistotyöläinen tai varastotyöntekijä.

  Deloitten kyselyssä 750 kiinteistöalan asiantuntijasta peräti 92 prosenttia vastasi, että aikoo kasvattaa tai vähintään pitää ennallaan investointinsa käyttäjäkokemukseen liittyvään teknologiaan.

  Esimerkiksi datanhallintaan liittyviä teknologiainvestointeja suunnitteli kaksi kolmasosaa vastaajista.

  Lähes kaksi kolmasosaa kiinteistöalan päättäjistä uskoi myös, että tekoäly tulee muuttamaan ratkaisevasti kiinteistövuokrausta.

  Vastaajat nostivat esiin erityisesti IoT:n eli esineiden internetin sekä mobiilisovellusten tuomat mahdollisuudet, joiden avulla esimerkiksi käyttäjäkokemuksen personointi on nopeaa ja helppoa.

  Uutta teknologiaa halutaan hyödyntää myös kiinteistön ympäristöystävällisyyteen, olosuhteisiin ja ylläpitoon siten, että käyttäjäkokemus on näistäkin näkökulmista entistä positiivisempi.

  Kiinteistönomistajat myös uskovat, että käyttäjät ovat valmiita maksamaan korkeampaa vuokraa älykkääksi rakennetussa työympäristöstä.

  Miten pysyä mukana?

  Deloitten mukaan kiinteistöalan kannattaisi nyt kiihdyttää osaamistaan älykkäisiin rakennuksiin liittyvissä teknologioissa, sillä viiden vuoden kuluessa älykkäistä rakennuksista tulee uusi normaali.

  Esimerkiksi IoT-ratkaisujen käyttö kiinteistössä kannattaa tehdä mahdolliseksi jo etukäteen, vaikka juuri tällä hetkellä sille ei löytyisikään käyttöä.

  Myös muiden teknologioiden kanssa kannattaa mieluummin ottaa etunojaa, jotta ainakin valmiudet ovat ajan tasalla.

  Yksi oleellisista muutoksista tulee olemaan erilaisen datan käytön valtava lisääntyminen, jonka vuoksi organisaatioiden on syytä pohtia valmiiksi kehykset ja käytänteet tehokkaalle ja turvalliselle datan hallinnalle.

  Ylipäätään erilaisista uusita teknologioista on syytä pysyä kärryillä, jotta pystyy tunnistamaan ne, joista omalle liiketoiminnalle voisi olla eniten annettavaa.

  LISÄTIETOA:

  Deloitte: 2020 Commercial Real Estate Outlook

  Leesman: The Workplace Experience Revolution

  Kuvan lähde: Maria Korteila.