Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Onnistunut asiakassuhteen aloitus luo luottamuksen ja perustan hyvälle yhteistyölle.

EcoRealilla asiakaslähtöisyys ja laatu ovat jo tarjousvaiheessa avainasemassa teknisen manageroinnin palvelukokonaisuutta suunniteltaessa.

EcoRealin tekninen managerointi erottuu muiden palveluntarjoajien vastaavasta tuotteesta laadukkuuden ja erinomaisen asiakastyytyväisyyden vuoksi.

Kiinteistön haltuunottovaiheen suunnitteleminen huolellisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa on yksi teknisen manageroinnin palvelukokonaisuuden tärkeimpiä vaiheita, johon kannattaa käyttää aikaa ja resursseja. Hyvän haltuunottosuunnitelman lisäksi haltuunotossa pitää käyttää resursseja yrityksen eri osa-aluilta.

Teknisellä manageroinnilla on kiinteistön omistajan ja sen käyttäjien kannalta tärkeä tehtävä; kehittää kiinteistön ylläpidon prosessit toimiviksi ja tehostaa niitä entistä paremmiksi. Tämä onnistuu kuuntelemalla asiakasta, ja kehittämällä ylläpidon prosesseja asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Hyvän teknisen manageroinnin tunnistaa aktiivisesta ja laadukkaasta raportoinnista. Asiakkaalle raportointi on päivittäistä, mutta kvartaaleittain on hyvä kirjata asiat ylös raportin muodossa ja suunnitella asiakkaan kanssa tulevaa toimintaa.

Korona on haastanut asiakkuuksien hoidon perinteiset toimintamallit. Asiakkaat seulovat huolellisesti luotettaviksi ja laadukkaiksi koetut palveluntarjoajat muista alan yrityksistä. Yhteinen, asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen luottamus on yhä tärkeämpää muuttuvassa ja vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Muutos on kuitenkin luonut uhkien sijaan mahdollisuuksia.

Siirtyminen etäpalavereihin on lisännyt tarvetta muuttaa ja parantaa viestintää omasta tekemisestä. Teknisen manageroinnin osalta monia tehtäviä voidaan tehdä etätyönä, mutta akuuteissa tehtävissä pitää usein käydä kohteessa ja suunnittella paras toimintamalli asian kuntoon saattamiseksi.

Kiinteistöalan digitaalisuus on tutkitusti jäänyt muusta digitalisaatiosta jälkeen. Toivon, että koronaepidemia tuo uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia kiinteistöalalle, sillä nyt on erinomainen mahdollisuus niiden löytämiseen.

Digitaaliset toimintamallit ja palvelut tuovat lisäarvoa asiakkaalle, parantavat asiakastyytyväisyyttä ja ovat erottautumistekijä markkinoilla. Digitalisaation eturintamalla on kasvuyritykset, jotka muuttuvat ketterästi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Haluamme EcoRealin olevan yksi edelläkävijä asiakastyytyväisyydessä ja palvelujen kehityksessä.

 

Kirjoittaja Jukka Holopainen toimii
EcoReal Oy:ssä ylläpitopalveluiden ja aluetoimintojen johtajana.

 

 

 

Edellinen artikkeliKoronarokote voi aiheuttaa buumin kylmävarastojen markkinoille
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: ”Scandic Hotels saanut Ruotsissa kustannustukea liki 15 miljoonaa euroa, Suomen Scandic vain 0,5 miljoonaa”