Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki ja energiankulutus? Aloita vähähiilisestä suunnittelusta

Vähähiilisen suunnittelun avulla saavutat rakennushankkeesi tai kokonaisen alueen ympäristö- ja energiatavoitteet mahdollisimman pienillä rakentamiskustannuksilla.

Perinteistä poiketen, vähähiilinen suunnittelu aloitetaan arkkitehtisuunnittelun sijaan ympäristö- ja energiatavoitteiden määrittelystä sekä rakennuspaikan tarjoamien mahdollisuuksien kartoittamisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Näin varmistetaan, ettei yksikään mahdollisuus jää huomaamatta.

Lisäksi arkkitehdilla sekä muiden alojen suunnittelijoilla on luonnossuunnittelusta toteutussuunnitteluun asti apunaan ympäristö- ja energiaosaajien asiantuntemus. Työn tueksi toimitetaan tarvittavat energia- ja ympäristöanalyysit sekä niiden pohjalta tehdyt laskelmat.

Mitä hyötyä vähähiilinen suunnittelu tarjoaa?

Vähähiilisen suunnittelun olennaisin etu on hankkeen ohjaaminen kohti tavoitetta tietoon pohjautuen. Näin siihen valitaan tavoitteen saavuttamisen kannalta järkevimmät ratkaisut ja varmistetaan, että suunnittelun eri vaiheissa tehdyt valinnat tukevat toinen toisiaan.

Vähähiilisen suunnittelun avulla:

 • Ohjaat rakennus- tai kaavoitushanketta kokonaistavoitteet edellä
 • Vältät osaoptimoinnista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset
 • Saavutat ympäristö- ja energiatavoitteesi mahdollisimman kevyillä rakentamiskustannuksilla
 • Tarjoat mahdollisuuden vähähiiliseen, energiatehokkaaseen ja yhteisölliseen asumiseen tai työntekoon kokonaisilla alueilla tai yksittäisissä rakennuksissa

Mihin vähähiilinen suunnittelu sopii?

Vähähiilinen suunnittelu soveltuu sekä hanke- ja aluekehittämisen työkaluksi että osaksi toteutussuunnittelua. Se on valintasi silloin, kun

 • kehität kaavaa kokonaisille alueille tai yksittäiselle tontille
 • haet mahdollisimman optimaalista energiaratkaisua rakennushankkeeseen
 • tavoittelet suunnitteluvarausta tontille, jolle etsitään innovatiivista ja vastuullista hanketta
 • tavoittelet tiettyä ympäristösertifikaattia tai energialuokkaa yksittäiselle rakennukselle tai kokonaiselle alueelle
 • haluat saada puolueettoman ammattilaisen arvion hankkeesi mahdollisuuksista tai tehtyjen suunnitelmien ympäristö-, energia- tai kustannusvaikutuksista
 • haluat suunnitella toimivia yhteisöjä ja vaikuttaa sitä kautta ratkaisujen kestävyyteen

Sopisiko vähähiilinen suunnittelu juuri sinun tarpeeseesi?

Kun mietit, voisiko vähähiilinen suunnittelu olla sinun valintasi tai miten voisit hyötyä siitä parhaiten, otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Meiltä saat avun selvittääksesi hankkeen tai alueen mahdollisuudet energia- ja ympäristönäkökulmasta.

Tarjoamme esimerkiksi:

 1. Tietoa hankkeen tai alueen ympäristö- ja energiatavoitteiden muodostamisen avuksi
 2. Tarvittavat kartoitukset ja suositukset niiden pohjalta
 3. Valintojen priorisointi yhdessä tietoon perustuen
 4. Suunnitelma sopivimmista vähähiilisyyttä tukevista ympäristö-, energia- ja arkkitehtisuunnitteluvalinnoista
 5. Tiivis yhteistyö eri suunnittelualojen osaajien välillä; suunnitelmien paketointi kokonaisuudeksi ja niistä viestiminen esimerkiksi kaavanluovutuksen yhteydessä

Ota avuksesi kokonaisvaltaisen, vähähiilisen suunnittelun osaajat ympäristö- energia- ja arkkitehtisuunnittelusta talotekniseen suunnitteluun. Eräänä Suomen johtavista ympäristöluokittajista meillä on osaamista kaikkein vaativimpiinkin hankkeisiin. Käyttämämme monikriteerisen optimoinnin menetelmät varmistavat sen, että rakennat vähähiilisesti ja kustannustehokkaasti. Olemme osa Swecon asiantuntijatiimiä.

Tutustu meihin tarkemmin: www.optiplan.fi  

PS. Kurkkaa myös, miten vähähiilinen suunnittelu vähentää päästöjä kannattavasti!

Kirjoittajista Juha Vihma (vas.) toimii Optiplan Oy:n suunnittelujohtajana ja
Oskari Loikkanen energiatiimin vetäjänä.

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen artikkeliLahden Ranta-Kartanon kylpylähotellihanke etenee terveysteemalla, toimitiloista jo 90 prosenttia vuokrattu
Seuraava artikkeliEpäiletkö rahanpesua kiinteistökaupassa? Tässä vaaran merkit