Suuren yrityksen energiakatselmus on osa vastuullisuustyötä

Vuoden 2015 aikana tuli voimaan energiatehokkuuslaki, joka edellyttää suurilta yrityksiltä neljän vuoden välein tehtävää energiakatselmusta. Kuluvan vuoden aikana on siis jälleen aika uusia nämä energiakatselmukset. Mitä jos katselmuksista otettaisiin tällä kertaa kaikki irti ja tehtäisiin hieman enemmän? Entä jos asiaa ei pidettäisi ”pakollisena kulueränä” vaan osana muuta vastuullisuustyötä?

Suuren yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään koko yrityksen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet yrityskatselmuksen ja erillisten kohdekatselmusten avulla. Yrityskatselmus antaa kokonaiskuvan yrityksen eri toimipisteiden ja toimintojen energiankäytöstä. Sen avulla saadaan lisäksi selville, missä toimipisteissä energiakulut ovat esimerkiksi tuotantomääriin tai pinta-aloihin suhteutettuna suurimmat. Kun näihin kohteisiin tehdään kohdekatselmukset, löydetään konkreettiset toimenpiteet, joilla kulutusta voidaan pienentää.

Usein katselmusten pohjalta toteutetut energiansäästötoimenpiteet ovat käyttöteknisiä ja toteutettavissa ilman suuria lisäkustannuksia. Mikäli katselmuksesta halutaan saada kaikki hyöty irti, on myös tavoitteiden oltava kunnianhimoisempia. Katselmukset onkin nähtävä yhtenä vastuullisuustyön työkaluna – niiden avulla saadaan selville, mitä pitää konkreettisesti tehdä omien kulutusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kun katselmukset toteutetaan osana vastuullisuustyötä ja niille asetetaan kunnanhimoiset tavoitteet, tulee konkreettiset toimenpiteet helpommin tehtyä ja tavoitteet saavutettua. Näin ”pakollisesta kuluerästä” tulee työkalu toiminnan kehittämiselle. Pienentyneen hiilijalanjäljen rinnalla rahapussi kasvaa, sillä esimerkiksi energiaremonteilla saavutetaan tyypillisesti jopa yli 15 % tuottoa. Kun tehdystä työstä ja saavutetuista tavoitteista vielä raportoidaan, pystytään erottautumaan kilpailijoista positiivisesti.

Kirjoittaja Lotta Partanen työskentelee EcoReal Oy:ssä vastuullisuusasiantuntijana.

 

 

Edellinen artikkeliVantaalaisesta kauppakeskuksesta tuli osa kansainvälisen sijoittajajätin rakennemuutosta
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Visma Tampuuri sai Maakuntien tilakeskukselta lähes miljoonan euron sopimuksen