”Stockmannin on ryhdyttävä kiinteistösijoitusyhtiöksi”

Liikejohdon konsultit Mika D. Rubanovitsch ja Riku Lehtinen ovat laatineet uuden liiketoimintastrategian Stockmannin pelastamiseksi.

Stockmann hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa.

Liiketoimintastrategia pohjautuu Lehtisen mallintamaan kassavirta-analyysiin. Ajatuksena on, että Stockmannin tulisi luopua omista brändeistään, Lindexistä ja muista kuin Helsingin keskustan tavaratalosta.

Keskustan tavarataloakaan Stockmann ei operoisi itse, vaan vuokraisi sen tilat muille brändeille.

– Stockmannin perustan pitäisi olla jatkossa kiinteistösijoitusyhtiö. Helsingin tavaratalosta vuokrattaisiin tilat kerros kerrallaan maailman merkkibrändeille, Rubanovitsch sanoo.

Kiinteistösijoitusyhtiönä Stockmann voisi luopua suuresta osasta raskasta osto-organisaatiotaan, Rubanovitsch huomauttaa.

–On vaikeaa kuvitella, että mikään muuttuisi, jos Stockmann jatkaa itse operaattorina. Yhtiö ei osaa enää operoida modernia tavarataloa. Tässä tilanteessa vaaditaan massiivisia toimenpiteitä, perusratkaisut eivät riitä.

Rubanovitsch huomauttaa, että myös ympäri maailmaa kuuluu huonoja uutisia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa useat tunnetut tavarataloketjut ovat vaarassa ajautua konkurssiin.

Kuvan lähde: Shutterstock.