Ramboll-konsernilla vahva ensimmäisen vuosipuoliskon kasvu – kestävä kehitys tuotiin liiketoiminnan ytimeen

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin orgaaninen kasvu oli tammi-heinäkuussa 8,3 prosenttia. Tämä on konsernin suurin orgaaninen puolivuotiskasvu kymmeneen vuoteen. Kasvua vauhdittivat erityisesti kestävän kehityksen ratkaisut, kuten siirtymä vihreään energiaan ja vähähiilinen rakentaminen.

Ramboll lanseerasi alkuvuonna uuden nelivuotisstrategiansa, joka toi kestävän kehityksen yhtiön liiketoiminnan ytimeen. Konsernin vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 1 055,4 miljoonaan euroon (1,4 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla). Orgaaninen kasvu oli 8,3 (1,8) prosenttia. Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 50,2 miljoonaa euroa ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 4,8, mikä on samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Tilauskanta kasvoi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 10 prosenttia 1,1 miljardiin euroon.

– Alkuvuosi osoittaa, että olemme oikealla tiellä uudella strategiallamme The Partner for Sustainable Change. Neljän seuraavan vuoden aikana keskitämme palveluidemme portfolion kestävän kehityksen ympärille. Tavoitteenamme on tulla globaalisti johtavaksi suunnittelu- ja konsultointitoimistoksi vihreään energiaan siirtymisessä, sanoo Rambollin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.

Toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.

Suomessa yhtiön vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 128 miljoonaa euroa.

– Tilauskantamme on hyvä, mutta uudet hankkeet ovat osin käynnistyneet ennakoitua hitaammin. Kestävä kehitys ohjaa palveluidemme kehittämistä myös Suomessa. Alkuvuonna kasvatimme merkittävästi strategisen vastuullisuuskonsultoinnin, energiakonsultoinnin ja raideliikenteen osaamistamme. Olemme ensimmäisenä Suomessa tuoneet markkinoille biodiversiteetin laskennalliseen tarkasteluun keskittyvän menetelmän alue- ja kiinteistörakentamisen hankkeisiin, sanoo Ramboll Finland Oy:n toimitusjohtaja Maija Jokela.

Konsernin liiketoiminnoista erityisesti energia, rakentamissuunnittelu ja johdon konsultointi kasvoivat vahvasti. Maantieteellisesti yhtiö menestyi erinomaisesti Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Myös Tanskassa ja Norjassa kasvu oli vahvaa.

– Asiakkaitamme motivoivat ilmastonmuutoksen torjumiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet. Muun muassa vihreän energian, Power-to-X-teknologian ja kestävän rakentamisen palveluillemme on kysyntää, Jens-Peter Saul sanoo.

Yleinen taloudellisen epävarmuuden kasvu luo myös mahdollisuuksia.

– Ukrainan sodan sekä maailmanlaajuisen inflaatio- ja toimitusketjukriisin myötä elämme taloudellisen epävarmuuden aikaa, mikä edellyttää yrityksiltä jatkuvaa sopeutumista. Toisaalta haastavat olosuhteet nopeuttavat siirtymistä kestävämpään talouteen. EU:n suunnitelma tulla riippumattomaksi Venäjän öljystä ja kaasusta lisää investointeja vihreään energiaan ja energiatehokkuuteen sekä edistää vetyä koskevaa tutkimusta ja kehitystä. Näin energiaomavaraisuutta voidaan parantaa pitkällä aikavälillä, Saul sanoo.

Näkymät vuodelle 2022 – viime vuotta parempaa kasvua

Vuodelle 2022 Ramboll odottaa viime vuotta parempaa kasvua ja tulosta. Vuoteen 2025 mennessä Ramboll-konserni odottaa saavuttavansa 2,3 miljardin euron liikevaihdon ja työllistävänsä noin 20 000 henkilöä. Valtaosan uusista työntekijöistä odotetaan tulevan kestävän kehityksen orgaanisen kasvun myötä sekä yritysostojen kautta pääasiassa Yhdysvalloissa, Saksassa ja Singaporessa.

– Huolenaiheenamme on maailmanlaajuinen työvoimapula. On tärkeää, että kykenemme edelleen olemaan houkuttava työnantaja. Panostamme osaamisen kehittämiseen kohdennetuilla yritysostoilla. Lisäksi koulutamme ja päivitämme 17 000 työntekijämme osaamista, jotta voimme ohjata asiakkaitamme kestävän kehityksen suuntaan.

Tulossa yli 300 miljoonan investoinnit

Seuraavien neljän vuoden aikana Ramboll aikoo investoida yli 300 miljoonaa euroa yritysostoihin ja innovaatioihin.

Merkittäviä ensimmäisen vuosipuoliskon projekteja

  • Uusi terveys- ja hyvinvointikeskus Helsingin keskustaan. Ramboll on valittu vastaamaan Helsingin Kamppiin rakennettavan uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennesuunnittelusta. Uudisrakennukseen sijoittuu tulevaisuudessa kaupungin eteläosia palveleva terveys- ja hyvinvointikeskus, liiketiloja, metroaseman tiloja sekä kulkuyhteydet metroasemalle ja Kampin keskukseen. Tiiviissä kaupunkiympäristössä toteutettava hanke on sekä logistisesti että teknisesti erittäin haastava. Suunnittelussa otetaan huomioon myös ympäröivien kiinteistöjen rakennustaiteelliset arvot.
  • Jättimäinen muovin lajittelulaitos Tanskaan. Tanskassa Ramboll on valittu konsultiksi lajissaan ensimmäiseen muovinlajittelulaitokseen, jonka norjalainen energiayhtiö Quantafuel rakentaa Esbjergiin. Kun laitos valmistuu vuoden 2023 lopussa, se pystyy lajittelemaan 160 000 tonnia muovijätettä vuodessa puhtaiksi jakeiksi jälleenmyyntiä ja käsittelyä varten sekä mekaanisen että kemian kierrätysteollisuuden käyttöön.
  • Tukholman keskustan uudistaminen. Ruotsissa Ramboll on osa tiimiä, joka on valittu suunnittelemaan Tukholman päärautatieaseman seutua. Central Cityksi kutsuttu alue koostuu kuudesta uudesta asuin-, liike- ja toimistokorttelista. Siihen kuuluu myös alkuperäisen vuonna 1871 rakennetun keskusaseman laajennus ja uudistaminen. Uusi kaupunginosa rakentuu suurelta osin olemassa olevien raiteiden päälle.
  • Oslon kansallismuseo. Oslon kansallismuseo Norjassa avattiin kesäkuussa 2022 lähes kymmenen vuoden valmistelun jälkeen. Rambollin rooli monialaisena konsulttina on ollut keskeinen tämän Pohjoismaiden suurimman museon toteuttamisessa. Arkkitehtonisesti omaleimainen rakennus on Norjan FutureBuilt-ohjelman pilottihanke ja se on suunniteltu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 prosenttia nykyisiin rakennusstandardeihin verrattuna.
  • Raideyhteyksien parantaminen Pohjois-Saksassa. Ramboll hankekumppaneineen suunnittelee Pohjois-Saksan rautatielinjojen parantamista junaliikenteen kasvua varten. Hanke on tärkeä osaprojekti Tanskan ja Saksan väliselle Fehmarn Belt -yhteydelle.

kuvateksti: Ramboll on valittu vastaamaan Helsingin Kamppiin rakennettavan uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennesuunnittelusta.

Edellinen artikkeliSami Kiehelä nimitetty Premico Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi
Seuraava artikkeliLähde-kirjaston peruskorjaus ehdolle Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnonsaajaksi