Raklin tilaama selvitys taksonomiakriteeristä 7.7 on nyt julkaistu

Raklin tilaama konsulttiselvitys EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan liittyen on julkaistu. Raklin näkemyksen mukaan selvitys soveltuu käytettäväksi, kun määritellään, täyttääkö esimerkiksi rahoituspäätöksen kohteena oleva kiinteistö teknisen kriteerin 7.7 ehdot.

Selvityksessä on määritelty raja-arvot, jotka alittamalla kiinteistön voidaan tulkita kuuluvan teknisessä arviointikriteerissä 7.7 kuvattuun 15 prosenttiin kansalliseen parhaimmistoon energiatehokkuuden suhteen. Vastaavasti raja-arvo on laskettu myös 30 prosentin osuudelle.

Raja-arvot perustuvat voimassa olevaan tapaan energiatehokkuuden vertailuluvun eli E-luvun laskemisesta. Raja-arvojen määrityksessä on lisäksi huomioitu Tilastokeskuksen koko rakennuskantaa koskeva tilastointi ja rakennusluokat. Selvitys sisältää myös kannanoton raja-arvojen päivitysmetodista.

Konsulttityön on laatinut Granlund.

LINKKI SELVITYKSEEN

Lue myös teema-artikkeli Kiinteistön omistamisen ja ostamisen taksonomiakelpoisuus voisi nojautua painotettuun E-lukuun

Kuvan lähde: Shutterstock.

Edellinen artikkeliLautapelillä helppoutta vastuullisuustyöhön
Seuraava artikkeliHelen Ventures ja Curiosity VC tekevät miljoonasijoituksen Freesi-sisäilmapalvelua tuottavaan Iisyyn