PTS-suunnitelmalla ei ratkota kiinteistösijoittajien tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämisestä

Rakennusten talotekniikan korjaustarpeita kartoitetaan erilaisilla asiantuntijoiden laatimilla kuntoarvioilla, joiden perusteella laaditaan rakennukselle esimerkiksi pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, monelle tutummin PTS-suunnitelma. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöiden hallituksia esittämään yhtiökokoukselle selvityksen korjaustarpeista.

Toimitilapuolella tukeudutaan myös kuntoarvioihin ja laaditaan niiden perusteella kunnossapitosuunnitelmia, tosin kunnossapitoprosessit ovat erilaisia eri toimialoilla johtuen ohjaavista taustatekijöistä. Mielestäni tämä ei vastaa nykypäivän vaativan kiinteistönomistajan tarpeita, miksei?

Tutkiessani merkittävien kiinteistösijoitusyhtiöiden kotisivuillaan esittämiä tavoitteita, esille nousevat tavoitteet energiatehokkuuden parantamisesta, hiilidioksidipäästöjen ja hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä uusien ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä, kohteen käyttäjien olosuhteiden parantamista unohtamatta.

PTS:stä kohti kiinteistökohtaista energiatehokkuussuunnittelua?

Alan asiantuntijana otan nämä asetetut tavoitteet tiimini kanssa motivoivana haasteena vastaan, ja pyrimme niitä ratkomaan erilaisia asiantuntijapalveluita tuottamalla. Samaan hengen vetoon totean kuitenkin, että PTS-suunnitelmilla yksinään ei ratkota kiinteistösijoittajien tavoitteita. Vallitseva perusajatus kiinteistöjen PTS-suunnitelmien riittävyydestä on siten muutettava. Tavoitteiden saavuttamista on lähdettävä määrätietoisesti suunnittelemaan ja pohtimaan kiinteistökohtaisesti, energiatehokkuuden toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioiden.

Energiatehokkuuden parantaminen lähtee kokonaisuuden hallinnasta

Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät ovat merkittävässä roolissa edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. Näiden yksittäisiksi omaksuttujen LVI-, automaatio-, jäähdytys- ja sähköisten -ratkaisujen osalta PTS-suunnitelmat antavat osviittaa lähinnä niiden teknisen käyttöiän puitteissa, jotta tuleviin saneeraustarpeisiin osattaisiin varautua.

Noudatettaessa PTS-suunnitelmaa päädytään usein saneeraamaan yksittäinen talotekninen järjestelmä, mikä johtaa saneerausperiaatteeseen ”mädät omenat vaihdetaan tuoreisiin”. Tällä periaatteella toteutettuna ei yksinkertaisesti voida ottaa huomioon kiinteistön energiansäästö- tai -tehokkuuspotentiaalia. Tehtyjen järjestelmäuusintojen kanssa on sitten tultava toimeen, ja hiljattain tehdyn saneerauksen muuttaminen energiatehokkaammaksi saatetaan tunnistaa sijoittajan näkökulmasta epäonnistumisena hankkeessa.

Taloteknisten ratkaisujen tulee pelata saumattomasti yhteen

Kiinteistön erilaisten taloteknisten ratkaisujen tulee pelata saumattomasti yhteen. Järjestelmät ovat kuin jääkiekkokentällinen, missä kullakin pelaajalla on oma tietty tehtävänsä, jota johtaa valmentaja (automaatio). Puutteellinen kommunikointi tai omatoimisuus ei saa pelaajista irti maailmanmestaruuteen yltävää joukkuetta, sama pätee kiinteistöissä energiatehokkuuden parantamiseen. Huollon osaaminen on tärkeää niin joukkueurheilussa kuin talotekniikassakin unohtamatta jatkuvaa joukkueen analysointia ja hyvinvoinnin seurantaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talotekninen konsultaatio järkeistää kiinteistöjen ylläpidon

”Mädät omenat tuoreiksi” -saneerausperiaatteen voi taklata ammattilaisten taloteknisellä konsultaatiolla, joka huomioi kiinteistön energiatavoitteet korjaustarpeiden ratkaisuissa ja aikataulutuksessa.

Colliersin taloteknisen asiantuntijaryhmän konsultointipalvelu auttaa ja tukee asiakkaitamme ratkaisuvalinnoissa, joiden vaikutukset ulottuvat kiinteistön elinkaaren energiankulutukseen ja sen parantamiseen. Konsultointimme tuottaa kiinteistökohtaista päätöksenteon taustamateriaalia erilaisten energiatehokkuutta parantavien tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksista kustannuksineen ja kannattavuuslaskelmineen.

Talotekninen konsultointi on järkevää kiinteistöjen ylläpitoa parhaimmillaan.

Kirjoittaja Marko Huovinen toimii Building Technology -tiimin vetäjänä Colliersilla. Hänen erikoisosaamisalaansa ovat talotekniset ratkaisut, erityisesti energiatehokkuus ja lämpöpumpputeknologia. Tutustu Colliersin palveluihin osoitteessa www.colliers.com/fi.

 

 

 

 

Edellinen artikkeliHelsinki ja Espoo varautuvat kasvavaan meritulvariskiin maankäytön suunnittelussa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Tampereen Sokoksen ruokakaupan tilalle kaksikerroksinen Prisma