Pontos valjastaa proptechin vähentämään sijoitustensa ympäristövaikutuksia

Sijoitusyhtiö Pontos uudisti pari vuotta sitten sijoitusstrategiansa. Kiinteistösijoitusten lisäksi nyt myös Pontoksen pääomasijoitukset keskittyvät rakennus- ja kiinteistöalalle: niitä digitalisoiviin ja uudistaviin yhtiöihin.

–Aiemmin pääomasijoituksissamme ei ollut toimialafokusta, mutta nykyisin ne suuntautuvat proptech- ja contech-yrityksiin (construction technology), kertoo Pontoksen kiinteistösijoitusjohtaja Päivi Tomula.

–Meillä on kiinteistö- ja rakennusalasta laaja ymmärrys, jota pystymme hyödyntämään arvioidessamme uusien teknologioiden soveltumista markkinaan. Lisäksi haemme proptechista synergioita eli pyrimme hyödyntämään uusia teknologioita omassa kiinteistöliiketoiminnassamme sen saattamisessa hiilineutraalimmaksi ja digitaalisemmaksi, Tomula lisää.

Pontos on tänä vuonna asettanut tavoitteekseen olla kiinteistöportfolionsa osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite pohjautuu vuoden 2021 aikana tehtyyn selvitystyöhön olemassa olevan kiinteistökannan ja kiinteistökehityskohteiden ympäristövaikutuksista.

Vastuullisuustoimenpiteissään Pontos soveltaa niin sanotun päästöjen hillinnän hierarkian mallia, jossa ensisijaisesti pyritään päästöjen välttämiseen, eli siihen että kiinteistö välttää päästöjä kuluttamalla mahdollisimman vähän energiaa.

–Tähän hierarkian ykköstasoon sisältyvät ympäristön kannalta kaikkein vaikuttavimmat toimenpiteet, ja ne nivoutuvat merkittävällä tavalla digitaalisiin ja teknologisiin ratkaisuihin, Tomula perustelee.

–Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi meillä on myös kova halu uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa ja vauhdittaa sen digitalisaatiota.

Jo satoihin proptech-yrityksiin tutustuttu

Pontoksen tavoitteena on osallistua portfolioyritystensä ja kiinteistöprojektiensa kehittämiseen aktiivisella otteella. Jatkuvaan toimintamalliin kuuluvat muun muassa kaksi kertaa vuodessa portfolioyhtiöiden kanssa käytävät keskustelut, joissa käydään läpi tehtyjä vastuullisuustoimenpiteitä ja niiden seuraavia askelia.

Samaa mallia Pontos käyttää myös digiprojekteissaan. Yhtiö käy aktiivista vuoropuhelua kiinteistö- ja rakennusalan teknologiasta hyötyvien portfolioyhtiöidensä kanssa sekä auttaa niitä luomaan yhteyksiä teknologiayhtiöiden kanssa.

–Jatkuva prosessimme sisältää säännöllisiä tapaamisia, joissa esittelemme yhtiöillemme proptech-yrityksiä, joihin olemme itse törmänneet. Jos ne vaikuttavat kiinnostavilta, järjestämme tapaamisia ja tuotedemoja sekä ehdotamme mahdollisia pilottiprojekteja, kertoo sijoituspäällikkö Tor-Oskar Karlberg, joka vastaa Pontoksen pääomasijoituksista ja digiprojekteista.

–Lisäksi käymme läpi, ovatko yhtiöt itse törmänneet joihinkin kiinnostaviin proptech-yrityksiin ja onko yhtiössä noussut esiin joitain tarpeita tai ongelmakohtia, joihin kaivattaisiin ratkaisua. Tämä auttaa myös meitä löytämään proptech-markkinan sisältä niche-ratkaisuja, joita emme vielä ole tulleet ajatelleeksi, Karlberg lisää.

Karlberg seuraa aktiivisesti proptech-markkinaa Suomessa ja Euroopassa, osallistuu alan tapahtumiin ja pitää yhteyttä useisiin proptech-järjestöihin.

Pontoksen sijoittajakontaktien kautta tutuiksi tulevat myös amerikkalaiset proptech-yritykset ja alan trendit. Pontos on sijoittajana mukana pääomasijoitusyhtiö Fifth Wallin teknologiarahastossa. Fifth Wall on maailmanlaajuisesti aktiivisin kiinteistöalan teknologiaan keskittyvä sijoitusyhtiö, joten se tarjoaa globaalin näköalapaikan kiinteistöalan teknologiakehitykseen.

–Tälläkin viikolla kuulin eräältä sijoittajakontaktilta heille tutusta proptech-yrityksestä, joka olisi kiinnostunut toteuttamaan pilottihankeen meidän kanssamme, Karlberg kertoo.

Karlberg laskee tutustuvansa vuosittain keskimäärin 150–200 proptech-yritykseen. Tänä keväänä hän on ollut mukana tuomaroimassa European Proptech Awards -kilpailua, jonka esikarsintaa varten tuli käytyä läpi 200 yrityksen pitchaukset eli myyntipuheet yhden kuukauden aikana.

Tukea ja tulkkausta

Pontoksen sijoituspäällikkö Tor-Oskar Karlberg (vas.) ja kiinteistösijoitusjohtaja Päivi Tomula.

Pontoksen tavoitteena on saada kaikissa portfolioyhtiöissään käyntiin pilottihankkeita yhtiölle sopivan uuden teknologian testaamiseksi.

–Uusien innovaatioiden soveltaminen vaatii kokeilunhalukkuutta. Joissain yhtiöissämme haetaan aktiivisesti useampiakin pilotteja, kun uuden kokeilemisesta on tullut osa arkipäivää, Karlberg sanoo.

–Pidämme tärkeänä elementtinä sitä, että voimme kannustaa ja rohkaista yhtiöitämme pilotoimaan erilaisia ratkaisuja. Pilotit eivät yleensä ole rahallisesti kalliita, vaan esteenä voi olla enemmänkin rohkeuden puute kokeilla jotain uutta, ja siinä koetamme olla hyödyksi. Toimimme myös mielellämme välikätenä ja tulkkaamme teknologiayhtiöiden kieltä kiinteistöyhtiöiden puolelle, Tomula lisää.

Pontoksen ensimmäinen suora proptech-sijoitus on virolainen teknologiayritys R8 Technologies, jonka osakkaaksi Pontos lähti vuonna 2018 30 prosentin osuudella.

R8tech tarjoaa kiinteistön energianhallintajärjestelmään tekoälyyn pohjautuvan ja koneoppimista hyödyntävän lisäosan, joka optimoi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien hallintaa kaupallisissa kiinteistöissä. Ohjelmisto ottaa muun muassa huomioon sääennusteet ja tekee jopa 10 000 säätötoimenpidettä kuukaudessa.

–Olemme hyödyntäneet R8:n ratkaisua Tallinnan Viru-keskuksessa, jonka pääomistaja olemme. Esimerkiksi viime vuonna saavutimme R8:n ohjelmiston avulla 20 prosentin säästöt Viru-keskuksen kokonaisenergiakulutuksessa, joka on todella merkittävä saavutus niin euroilla kuin hiilidioksiditonneilla mitattuna, Tomula toteaa.

–Toinen loistava esimerkki piloteista löytyy lentokenttäaluetta kehittävästä osakkuusyhtiöstämme Avia Real Estatesta, joka on itse kehittänyt joustavien toimitilojen mallin sekä niitä hyödyntävän sovelluksen, jolla voi varata erilaisia tiloja, Karlberg kertoo.

Uusia innovaatioita otetaan jatkuvasti kokeiluun myös rakennusyhtiö SRV:ssä, jonka suurin omistaja Pontos on.

–SRV käyttää rakentamisen tehostamisessa ja tehokkuuden parantamisessa montaakin eri työkalua. Yksi niistä on suomalainen Aiforsite, jonka tekoälyä hyödyntävä etävalvonta-, video- ja paikannusteknologia mahdollistaa älykkään työmaajohtamisen, Karlberg kertoo.

Pontoksen sijoitustiimiläiset istuvat samassa huoneessa, joten yhteistyö on sujuvaa. Tomulan ja Karlbergin lisäksi tiimiin kuuluu kiinteistösijoituspäällikkö Kati Rikala.

–Toimintamallimme lisäksi tietoa vaihtuu päivittäisessä työssä ihan ad hoc, kun kuulemme toisiltamme millaisiin yrityksiin ja portfolioyhtiöiden haasteisiin olemme kukin törmänneet, Tomula sanoo.

Kuvan lähde: Maria Korteila.

Edellinen artikkeliS-Pankin tonttirahasto ostaa Vallilasta kolme YIT:lle vuokrattua toimitilatonttia
Seuraava artikkeliMiksi hukata rahaa ja aikaa talotekniikan turhiin korjauksiin?