Miten kiinteistömarkkinat sopeutuvat muuttuvaan ilmastoon?

Kulunut kesä on ollut sääilmiöiltään hyvin poikkeuksellinen niin meillä kuin globaalistikin. Suomessa otsikoihin ovat nousseet esimeriksi kaupunkitulvat, ennätyshelteet ja niihin liittyvä asumisterveys. Siellä täällä on rämähtänyt rikki jäähdytyslaitteita ylikuormituksen takia, paikoin uusi asfaltti on muuttunut öljyisen liukkaaksi porottavan auringon alla.

Oli syistä mitä mieltä tahansa, ilmastomme on jo nyt muuttunut siten, että siitä ainakin hetkellisesti on sekä terveydellistä että taloudellista haittaa.

Helsingin kaupunki julkaisi keväällä tutkimuksen Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä.

Tutkijat toteavat, että koska Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki, toimivassa kaupungissa pitää ottaa huomioon myös sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset.

Kirjoittajien mukaan merkittävä rooli riskien vähentämisessä on kaavoituksella ja rakentamisella. Vaikka varautumis- ja sopeutumistoimia on Helsingissä toteutettu jo runsaasti, erityisesti hulevesitulvariskin vähentämistä jo rakennetuilla alueilla ja täydennysrakentamisessa pitäisi tarkastella perusteellisemmin.

Helteet eivät korkeiden lämpötilojen yleistyessä pelkästään ”helli”. Tutkijat huomauttavat, että ihmisten ikääntyessä ja vanhustyön siirtyessä entistä enemmän kotihoitoon on odotettavissa, että myös helleaaltojen aiheuttama terveysriski kasvaa.

Kuumuuden ja helteiden aiheuttamaa riskiä on tutkittu vasta vähän, ja niihin liittyviä tietotarpeita on paljon. Tutkijoiden mukaan rakennusten toimivuutta helleaaltojen aikana pitäisi selvittää sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Erityisesti pitäisi tutkia jäähdytysjärjestelmiä, niiden energiatehokkuutta ja kustannusvaikutuksia.

Asumisolojen ohella ilmastonmuutos vaikuttaa kiinteistöjen arvoon. Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen tutkija Athanasios Votsis osoitti viime vuonna julkaistussa väitöstutkimuksessaan, että kiinteistöjen arvo säilyy parhaiten alueilla, joihin ei kohdistu ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia.

Votsis seurasi Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessaan, miten Helsingin, Porin ja Rovaniemen asuntojen hinnat heilahtelivat, kun tulvariskeistä tiedotettiin.

Harvardin yliopistossa viime keväänä julkaistu tutkimus puolestaan kertoo, kuinka asuntohintojen eriytyminen alkaa näkyä Yhdysvaltain länsirannikolla merenpinnan mahdollisen nousemisen vuoksi.

Kiinteistösijoittajille vastuullisuus ympäristösertifikaatteineen on jo pitkään ollut pala arkea. Urban Land Insitute huomauttaa kuitenkin kyselytutkimukseensa viitaten, että vaikka yleisellä tasolla kiinteistöalan ammattilaisten tietoisuus on hyvällä tasolla, tietämyksessä voi olla kuitenkin vajeita koskien ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia omaan portfolioon.

Erityisesti pitkäjänteisten sijoittajien ja omistajien on syytä ottaa huomioon alueelliset ilmastovaikutukset ja -riskit. Ilmastodatalla tulisi olla suora yhteys päätöksentekoon kiinteistöinvestoinneissa.

Muutokset ilmastossa saattavat muuttaa nopeasti myös käyttäjäkunnan mieltymyksiä ja vaateita.

LISÄÄ AIHEESTA: 

Karppela, Maria-Pia: Ilmastomuutos kaavamääräyksenä? : maankäytön ja oikeuksien pysyvyyden haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kaupunkiympäristössä (PRO GRADU)

Helsingin kaupunki: Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä

Votsis, Athanasios: Space and Price in Adapting Cities: Exploring the Spatial Economic Role of Climate-Sensitive Ecological Risks and Amenities in Finnish Housing Markets

CBRE: How Cities Are Counteracting Climate Change, One Heat Wave at a Time

ULI: Climate Change Implications for Real Estate Portfolio Allocation