Miksi sisäilmastoon kannattaa kiinnittää huomiota?

Kiinteistöjen sisäilmasto on noussut viime vuoden aikana koronan lisäksi yhdeksi tärkeimmistä keskusteluaiheeksi. 2000-luvulla on huonosta sisäilmastosta keskusteltu paljon ja riidelty huonon sisäilmaston syistä. Sisäilman ongelmia on yritetty korjata monella tavoin ja ääripäässä rakennuksia on jopa purettu huonon sisäilman takia.

Ihminen viettää elinaikanaan sisätiloissa yli 90 prosenttia ajastaan. THL:n tutkimuksen mukaan työssäkäyvistä ihmisistä 37 prosenttia kokee sisäilman haitalliseksi. Tyypillisiä syitä huonoon sisäilmaan on sisäilman lämpötila, ilman kuivuus ja epämiellyttävät hajut. Hyvässä sisäilmassa pitää huomioida myös hiilidioksidin määrä, VOC pitoisuudet ja ilman kosteus.

Hyvä sisäilma on kaikkien perusoikeus. Sisäilman pitäisi olla aina terveellinen ja turvallinen sekä tilassa tulisi olla viihtyisää. Tutkimusten mukaan hyvä sisäilma lisää työntehokkuutta ja vähentää sairauspoissaoloja.

Terveellisen sisäilman lähtökohtana on toimiva ilmanvaihto. Ilmanvaihdossa on tärkeää, että laitteisto on mitoitettu oikein.

Oikein toimivassa ja suunnitellussa ilmanvaihtojärjestelmässä tiloissa saadaan ilma vaihtumaan suunnitelmien mukaisesti, painesuhteet pidettyä oikeanlaisina ja ilman epäpuhtaudet poistettua tilasta. Ilmanvaihtolaitteet pitää huoltaa ja kuntoa sekä toimivuutta pitää seurata reaaliaikaisesti.

Hyvä sisäilma on lämpötilaltaan oikea, ilmankosteudeltaan miellyttävää ja tuoksultaan neutraalia. Jotta hyvään sisäilmaan päästään, niin sisäilmaa pitäisi seurata jatkuvasti esimerkiksi palveluna (olosuhdeseuranta).

Olosuhdeseurannan myötä kiinteistöomistajat ja ylläpidon henkilöstö voivat reagoida mahdollisiin poikkeamiin ennen kuin huonosta sisäilmasta koituu ongelmaa käyttäjille.

Olosuhdeseuranta on nykypäivänä helppo toteuttaa langattomasti ja kiinteistön omistaja sekä käyttäjät pystyvät seuraamaan omien tilojensa tilannetta reaaliaikaisesti. Olosuhdeseurannan dataa pystytään analysoimaan ja sitä kautta saamaan automaattisia toimenpide-ehdotuksia, jolla voidaan ennakoiden parantaa sisäilman laatua.

Korona-aikaisessa ilmanvaihdossa noudatetaan REHVAn ohjeita, joita sovelletaan Suomen oloihin. Ohjeistuksessa on, että ilmanvaihto pidetään maksimiteholla Covid-19 pandemian ajan.

Tilojen käyttöasteen pienentyessä ilmanvaihto kasvaa automaattisesti henkeä kohden. Esimerkiksi 50prosentin henkilömäärän lasku kiinteistössä tarkoittaa käytännössä ilmanvaihdon kaksinkertaistumista tai tarkemmin ilmamäärän tuplaantumista henkeä kohden.

Tärkeintä olisi varmistaa ilmanvaihdon tekninen ja suunniteltu toimivuus. Ilmanvaihtokoneen vuosihuolto kannattaa hoitaa säännöllisesti ja PTS toimenpiteet hoitaa kuntoon. PTS toimenpiteistä ilmanvaihdon puhditus- ja säätö ovat keskeisiö toimenpiteitä. Pandemian aikana kuitenkin suojaetäisyydet ovat parhaita tapoja välttää koronavirus.

Kirjoittaja Jukka Holopainen toimii
EcoReal Oy:ssä ylläpitopalveluiden ja aluetoimintojen johtajana.

 

 

 

 

 

 

Edellinen artikkeliAventum vie eteenpäin Stockmannin Helsingin tavaratalon myyntiprosessia
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Pokeriammattilaisetkin kasvattivat omistustaan Cityconista maaliskuussa