torstai, 28 syyskuun 2023

Maankäyttösopimukset ja kiinteistökaupat

25.10.2023

Kiinteistö- ja maakauppojen oikeudellinen kehitys

Kurssilla käsitellään kiinteistökauppoihin liittyvää oikeudellista kehystä ja sitä, miten sitä sovelletaan käytännössä. Keskitytään erityisesti alkuvaiheen kiinteistö- ja maakauppoihin sekä maankäyttösopimuksiin. Aiheena miten sopimukset tulisi laatia, kauppahintaa koskevat säännöt, mahdollisuudet kytkeä osto valmiiseen hankesuunnitelmaan, mitä on tärkeää tarkistaa due diligence -tarkastuksessa, mitä on otettava huomioon, kun ostetaan pilaantunutta maata ja erot kiinteistön suoran oston ja epäsuoran oston välillä yritysoston kautta. Mitä erityissääntöjä sovelletaan maanhankintaan kunnilta. Käsittelemme myös kunnan etuosto-oikeutta ja siihen liittyvää sääntelyä.

OHJELMASSA KÄSITELLÄÄN MM:

 • Kiinteistökaupat maakaaren mukaan. Vaatimukset, jotka koskevat kiinteistökauppaa koskevan sopimuksen sisältöä.
 • Kaupanvastuun sääntelyä, oikeuskäytäntöä sekä yleistä neuvottelukäytäntöä.
 • Selvitysvelvollisuus ja vastuu kiinteistön kunnosta.
 • Mitä tapahtuu kunnan käyttäessä etuosto-oikeuttaan.
 • Säännöt, joita sovelletaan, kun kiinteistö ostetaan hankkimalla yhtiö.
 • Miten due diligence -tarkastus suoritetaan kiinteistökaupoissa ja mitä on erityisen tärkeää tutkia.
 • Ympäristösäännöstön säännöt vastuusta pilaantunutta maata ostettaessa.
 • Maa-alueiden hankintaa koskeva oikeudellinen kehys.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

Osallistujana saat:

 • Syvällisen ymmärryksen siitä, miten kiinteistökauppa tapahtuu ja mitkä säännöt säätelevät myyjän ja ostajan vastuuta.
 • Ymmärrys siitä, mitä due diligence on ja miten se toimii käytännössä.
 • Tietämys vastuuseen liittyvistä laeista ja säännöistä, kun ostetaan pilaantunutta maata.
 • Maankäyttösopimusten tulkintaa, neuvottelua sekä laatimista koskeva ymmärrys.
 • Ymmärrys kunnan mahdollisuudesta hyödyntää etuosto-oikeuttaan lain mukaan.
 • Neuvottelumenettelyiden yleiset periaatteet.

KOULUTUS ON SUUNNATTU SEURAAVILLE HENKILÖILLE:

Kaikille, jotka työskentelevät kiinteistö- ja maakauppojen parissa tai ovat vastuussa niihin liittyvistä kysymyksistä, kuten:

 • Yrityspäättäjät
 • Hankekehittäjät
 • Projektipäälliköt
 • Kiinteistönomistajat
 • Kiinteistönhoitajat
 • Muut kiinteistöjen hankintaan ja kehittämiseen osallistuvat tahot

Ohjelma

9.00 Tervetuloa ja johdanto

 • Ohjelman ja päivän tavoitteiden esittely
 • Esittäytyminen
 • Kiinteistöpäivän aikataulu
9.15 Kiinteistön kauppa maakaaren mukaisesti
 • Kiinteistökauppaan liittyvät muodollisuudet ja katsaus siihen, mitä sopimuksessa on oltava, jotta kiinteistökauppa olisi pätevä.
 • Maakaaren kauppahintaa koskevat säännöt ja osapuolten mahdollisuudet sopia kauppahinnan maksusta ja esisopimuksista.
 • Ostajan selvitysvelvollisuus ja myyjän vastuu kiinteistön kunnosta.
 • Osapuolten mahdollisuus sopia kaupan pätevyyden edellytyksistä, esimerkiksi sitomalla kauppa kaavan vahvistumiseen.
10.15 Kahvi

10.30 Kaavoitusmenettely

12.00 Lounas

13.00 Maankäyttösopimukset ja etuosto-oikeus (jatko)

13.30 Kiinteistön osto yrityskaupan kautta
 • Kiinteistön hankinta kiinteistöyhtiön kautta
 • Yhteiset rakenteet - miten "paketti" tehdään?
 • Miten yhtiön hintaa säännellään sopimuksissa
 • Miten due diligence toimii kiinteistökaupassaa
 • Miksi due diligence -tarkastus tehdään ja miten se vaikuttaa osapuolten vastuuseen kaupassa?
 • Mitä on erityisen tärkeää tutkia, kun ostetaan rakennuskohde?
14.30 Kahvi

15.00 Pilaantuneen maan osto
 • Ympäristösäännöstön säännöt vastuusta pilaantuneen maan oston yhteydessä.
 • Rakennuttajan vastuu vanhasta pilaantumisesta
15.30 Yhteenveto ja aikaa kysymyksille

16.00 Kurssi päättyy

Info

Hinta: Koulutuksen normaali hinta on 1000 euroa + alv 24%. Tähän ensimmäiseen koulutusjaksoon lokakuussa 2023 osallistuvat saavat 20% alennuksen, jolloin hinta on 800 euroa + alv 24%.
Aika ja paikka: 25.10.2023 klo 9-16
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää?
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@bonnierbusiness.fi

Koulutuksen johtajat

Henri Alinen
Johtaja, Kiinteistölakimies Group

Henri Alinen toimii Kiinteistölakimies Groupin johtajana. Henri on työskennellyt lakimiehenä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla vuodesta 1995. Hän on erikoistunut asunto- ja kiinteistökaupan sopimuksiin ja riita-asioihin sovitteluineen ja oikeudenkäynteineen. Maankäyttösopimuksiin ja lunastusasioihin Henri on perehtynyt aikaisemmassa työssään Espoon kaupungin kiinteistölakimiehenä.

Thomas Kankaanpää
Johtaja, Kiinteistölakimies Helsinki

Thomas Kankaanpää toimii Kiinteistölakimiehen Helsingin toimiston johtajana. Hän hoitaa yritysten kiinteistöjuridiikkaa kaavoitus- ja sopimusasioista riitaisiin neuvottelutilanteisiin. Erilaiset kiinteistöjen transaktiot ja urakkasopimukset kuuluvat myös Thomaksen työnkuvaan.