KTI: Erikoissijoitusrahastot houkutelleet tasaisesti uusia pääomia markkinaturbulenssista huolimatta

KTI on julkaissut yhdessä keskeisten kiinteistörahastomanagerien ja Raklin kanssa kuluvan vuoden toisen Erikoissijoitusrahastokatsauksen.

Katsauksen mukaan vuoden 2022 kesäkuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu tase oli kasvanut jo 11,4 miljardiin euroon, mikä on lähes 1,9 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Markkinaturbulenssista huolimatta erikoissijoitusrahastot ovat houkutelleet tasaisesti uusia pääomia siitä lähtien, kun ensimmäiset rahastot perustettiin noin 10 vuotta sitten. Rahastot houkuttelevat sekä ammattimaisten sijoittajien että kotitalouksien sijoitusvaroja.

Vuosina 2020 ja 2021 rahastoihin virtasi nettomääräisesti lähes 700 miljoonaa euroa lisää pääomia huolimatta siitä, että koronapandemia kasvatti kiinteistömarkkinoiden epävarmuutta.

Rahastot ovat jatkaneet kasvuaan tänä vuonna, ja vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkintöjen ja lunastusten erotus oli yli 478 miljoonaa euroa positiivinen. Sekä merkintöjen että lunastusten määrä jäi kuitenkin jonkin verran kahden edellisen vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa matalammaksi.

Suomessa toimii 19 kiinteistöihin ja kaksi tontteihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa elokuun 2022 lopussa. Vuoden 2022 aikana on perustettu yksi uusi rahasto, Elite Alfred Bergin logistiikkakiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahasto.

Kuvan lähde: Shutterstock, Suomen Pankki.

Edellinen artikkeliLehtileikkeet: Helsinki laittamassa myyntiin omistamiaan maa-alueita Espoossa – tarkoitus kaavoittaa asuntoja ja liiketiloja
Seuraava artikkeliRetta manageeraamaan Orange Capital Partnersin 2 200 asunnon salkkua