Kilpailu hyvistä vuokralaisista on tuonut markkinaan uusia vuokrauksen valttikortteja ja asumisen palveluita

Vuokra-asuntojen ylitarjonta on haastanut asuntosijoittajat innovoimaan yhä monipuolisempia ja kodinetsijälle kannattavia etuuksia vuokrasopimukseen, etenkin tietyissä huoneistotyypeissä. Uutta vuokrasopimusta tehdessään kuluttaja voi esimerkiksi saada muutaman viikon vuokravapaata, sähköt vuodeksi tai vaikkapa kauppakassipalvelun toimitusmaksut veloituksetta uuteen kotiinsa.

Kohteen tulee erottautua yhdellä silmänräpäyksellä

Markkina hakee nyt uusia keinoja vuokralaisten ja vapaiden vuokra-asuntojen kohtaannon parantamiseksi, ja kiinnostavat tarjoukset kyllä huomataan. Luovilla markkinoinnin ratkaisuilla tehostetaan etenkin hitaasti liikkuvien kohteiden vuokrausta. Kohteen tulee erottautua samalla silmän räpäyksellä, kun hakija selailee vaihtoehtoja. Etuuskampanjat koetaan useimmiten kiinnostaviksi, ne nopeuttavat vuokrauksen onnistumista.

Miten omistaja hyötyy kampanjoista ja etuuksien käytöstä?

Omistaja saa parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen vuokralaisen, joka tuo kassavirtaa ja ylläpitää siten kohteen arvoa. Hyvät edut huomataan somessa ja vuokrausportaaleissa, mikä helpottaa tulevia vuokrauksia. Usein on tapana sitoa vuokrasopimuksen vähimmäispituus esimerkiksi 11 kuukauden mittaiseksi, jolloin kassavirta on taattu ainakin hetkeksi.

Sisäänheittokampanjat eivät yksin riitä – hyvät tulokset syntyvät asumisen kokemuksen johtamisesta

Pitkäaikaiset luotettavat vuokralaissuhteet ovat omistajalle sopimuksista parhaimpia. Sen vuoksi vuokralaissuhteen proaktiivinen kehittäminen myös asumisen aikana on erittäin tärkeää.

Colliersilla olemme saavuttaneet parhaat tulokset tehokkaalla markkinoinnilla sekä jatkuvan vuokralaiskommunikaation ja monikanavaisen asukaspalvelun avulla. Parhaimmillaan aktiivisen asukaskommunikaation ja vuoropuhelun lopputuloksena syntyy parempi asukaskokemus, sekä koko kiinteistöä ja sen palveluita kehittäviä innovaatioita, esimerkiksi tilankäytön tai muiden kiinteistön palveluiden osalta.

Siksi Colliersilla asuntovuokrauksen johtotähdeksi onkin valikoitunut asukaskokemus, jota johdetaan koko asumisen elinkaaren ajan. Onnistunut asukaskokemus vaatii saumattoman yhteistyön koko palvelutuotantoverkoston – vuokrauksen ja kiinteistön ylläpidon ja vuokrahallinnon – osalta. Kun palveluntuotannon ja kumppaniverkoston toimintaa ohjaavat yhdenmukaiset arvot ja tavoitteet, tulokset heijastuvat vuokrauksen onnistumiseen ja korkeaan asukastyytyväisyyteen.  Kaiken kaikkiaan vallitseva markkinatilanne kiihdyttää muutosta yhä palvelukeskeisempään toimintamalliin, joka väistämättä johtaa asumisen laadun kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voittajia ovat kaikki, eikä vähiten vuokrakotien etsijät.

Kesä on asunnonvaihtamisen aikaa – Colliers on sekä vuokralaisen että omistajan apuna. Jos etsit osaavaa kiinteistömanageria, joka tekee kohteiden vuokrausta ja markkinointia innovatiivisella otteella, tiedät keneen ottaa yhteyttä!

Patrick Ghraizi

Kirjoittaja Patrick Ghraizi johtaa Colliersin asuntoliiketoimintaa Suomessa. Patrickilla on monipuolinen, usean vuoden kokemus asuntoliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Tutustu palveluumme!

Kuvan lähde: Colliers.

Edellinen artikkeliBlogisarja, osa 2: Tulevaisuuden toimistojen 10 houkuttavuustrendiä
Seuraava artikkeliLEHTILEIKKEET: Hypon talouskatsaus lupaa kituliasta kasvua