Hiostaako vastuullisuusraportointi? Näin koostat sen!

Moni yritys julkaisee vastuullisuusraporttinsa näin kevätaikaan. Valmiita raportteja selaillessa saattaa nousta hiki pintaan – vastuullisuusteemat vaihtelevat yrityskohtaisesti ja raportoitavia näkökohtia on useita. Mitä omaan raporttiin kannattaa oikein sisällyttää?

Lähtökohtaisesti on hyvä muistaa, että jokaisessa yrityksessä on normaalissa toiminnassa useita yritysvastuuksi luokiteltavia piirteitä. Kun nämä piirteet on tunnistettu, on vastuullisuusraportin sisältö jo hyvin pitkällä.

Listasin seuraavaan kuvaan esimerkkejä vastuullisuusnäkökohdista, jotka liittyvät erityisesti kiinteistöalalla toimivien yritysten toimintaan:

Runko toimii esimerkkinä valmiin vastuullisuusraportin pohjalle. Viisi eri teemaa tuovat esille taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen näkökulman. Se, kuinka paljon mistäkin teemasta halutaan raportoida, riippuu täysin yrityksen tahtotilasta.

On hyvä muistaa, että edes suurten yritysten vastuullisuusraportointivelvoite ei määrittele tarkasti, mitä eri aihealueisiin liittyviä tietoja tai lukuja yrityksen tulee raportoida. Tärkeintä on tunnistaa omat vastuullisuusteemat ja -näkökohdat sekä raportoida niistä.

Kirjoittaja Lotta Partanen työskentelee EcoReal Oy:ssä vastuullisuusasiantuntijana.

 

Kuvan lähde: iStockphoto, Ecoreal / Lotta Partanen.

Edellinen artikkeliMipim-tapahtuma osoitti digimurroksen vauhdin kiihtyneen rajusti
Seuraava artikkeliLehtileikkeet