FIGBC julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen

Green Building Council Finland on julkaissut kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen.

FIGBC:n ohjeen tavoitteena on, että sidosryhmien on mahdollista ymmärtää mihin hiilineutraaliusväite perustuu ja varmistua sen uskottavuudesta. Siksi hiilineutraaliusväitteen esittäjän on aina perusteltava väitteensä riittävästi ja avattava läpinäkyvästi sitä, mihin väite perustuu.

Hiilineutraalin rakennuksen perusperiaatteena on saada rakennuksen koko elinkaaren ilmastopäästöt, päästöjen kanssa vertailukelpoiset ilmastohyödyt ja kompensaatiot tasapainoon.

Tämä tarkoittaa negatiivisten ilmastovaikutusten pienentämistä, eli sekä tuotesidonnaisten että energiankäytön päästöjen minimoimista koko elinkaaren ajalta. Sen lisäksi hankkeessa kasvatetaan kompensaation minimivaatimukset täyttäviä ilmastohyötyjä mahdollisimman paljon. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan ilmastopäästöjen ja -hyötyjen tasapainon saavuttamiseksi. Hiilineutraalius on eri asia kuin nollapäästöisyys, jossa kasvihuonekaasuja ei synny lainkaan.

Ohje ottaa kantaa myös rakennusten potentiaalisiin ilmastohyötyihin. Ohjeessa rakennuksen ilmastohyödyiksi katsotaan ylimääräisen uusiutuvan energian myynti, tekniset hiilivarastot (tietyin reunaehdoin) sekä tontilla kasvavaan puustoon sitoutuva hiili.

Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista.

Kirjoittajina ovat toimineet Tytti Bruce-Hyrkäs ja Tiia-Lotta Tuominen Granlundilta sekä Lauri Tähtinen Green Building Council Finlandilta. Lisäksi valmistelutyöhön ovat osallistuneet ohjeen pilotointiin osallistuneet hankkeet ja organisaatiot.

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Kuvan lähde: Shutterstock.

Edellinen artikkeliLehtileikkeet: Budbeen käyttöön tuleva logistiikkakeskus rakennuslupavaiheessa Vantaalla
Seuraava artikkeliValituskierre viivästytti Hoivatilojen nuorisohanketta lähes kolmella vuodella Helsingin Metsälässä