keskiviikko, 7 kesäkuun 2023

NoofLab listasi optimaalisimmat toimistosijainnit kaikkien kulkuvälineiden yhteenlasketun saavutettavuuden perusteella

NoofLab on laskenut optimaalisimman sijainnin toimistoille pääkaupunkiseudulla, kun otetaan huomioon toimisto saavutettavuus kaikilla kulkuvälineillä. Laskennassa huomioitiin kulkuvälineinä julkinen liikenne, auto ja polkupyörä. NoofLab Oy on...

ROTI 2023-raportti: Korjausvelka moninkertaistunut, joustavuutta haettava myös käyttötarkoitusten muutosten kautta

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023 -raportti korostaa systeemisen muutoksen tarvetta, sillä rakennetun omaisuuden tila on heikentynyt kahdessa vuodessa useilla osa-alueella. Kyse on mm. itse...

Tutkimus: Kauppakeskusten maine kohentunut

Tutkimusyhtiö T-Median toteuttama kauppakeskusten Luottamus&Maine-tutkimus osoittaa kauppakeskusten maineen parantuneen kokonaisuutena koronapandemian jälkeen. Eniten mainettaan onnistui parantamaan Seinäjoen Ideapark. Suomen 10 suurimman kauppakeskuksen maineen ja luottamuksen...

Hyvinvointia lisäävät edut ja palvelut houkuttelevat työntekijöitä toimistolle

Suomalaiset työnantajat ovat pitkään etsineet keinoja, miten saada etätöihin mukautuneet työntekijät takaisin toimistolle. Osa pyrkii siihen pakolla, osa on antanut työntekijöille vapaammat kädet. Kiinteistöasiantuntija JLL...

Vantaan ratikan liikenteelliset vaikutukset -raportti valmistui

Vantaan ratikan kaavarungon liikenteelliset vaikutukset -raportti on valmistunut. Raportissa on selvitetty, miten ratikan varren kaupunkikehitys vaikuttaa liikenteen sujumiseen. Vaikutuksia on selvitetty kaavarungon alueella, joka...

Arvorakennuksen sisäseinät ruiskutettiin uudenlaisella puumassalla – akustiikka parani merkittävästi

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun entisenä päärakennuksena tunnetun Aalto-yliopisto Töölö -rakennuksen lukusalin kaikuisuutta vähennettiin kesällä uudella akustiikkamateriaalilla. Kyseessä on Lumir Oy:n valmistama ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa kehittämä puun...

Vantaan aluekeskuksissa myymälöiden määrä hieman laskenut ja ravintoloiden noussut

Vantaa on osallistunut viidettä kertaa Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen toteuttamaan kaupunkikeskustojen elinvoimalaskentaan. Laskennassa tarkastellaan kauppojen, ravintoloiden ja tyhjillään olevien liiketilojen määrää kaupunkikeskustoissa. Vantaalla on useita aluekeskuksia,...

Tutkimus: Suomalainen haluaa toimistoon oman rauhallisen työpisteen

Jos suomalaiset saisivat valita työskentelypaikkansa vapaasti, 47 prosenttia tekisi töitä edelleen pääasiassa kotona, 40 prosenttia toimistolla ja 13 prosenttia jossakin kolmannessa itse valitsemassaan paikassa,...

Ramboll kehitti kaupunkirakenteen elävyysindeksin kaupunkien ja sijoittajien käyttöön

Ramboll on kehittänyt konseptin, jonka avulla voidaan mitata ja vertailla kuntien ja kaupunkien elävyyttä ja sitä, miten hyvin 15 minuutin kaupungin ajatus toteutuu suomalaisissa...

Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärissä tapahtunut selkeä käänne parempaan

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n mukaan kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärissä tapahtui huhti-kesäkuussa selkeä käänne parempaan. Vuoden 2020 vastaavan ajankohdan lukemiin verrattuna kävijämäärä nousi jopa 24 ja kokonaismyynti...

Sweco: Luonnonvalo ja näkymä viherympäristöön lisäävät hyvinvointia toimistotiloissa

Koronapandemia on paljastanut, kuinka merkittävä terveellinen sisäympäristö voi olla. Swecon asiantuntijoiden laatiman Urban Insight -raportin mukaan toimistotilan ilmanlaadun lisäksi hyvinvointia tukevan sisäympäristön suunnittelussa tulisi...

Helsinki Research Forum saanut valmiiksi tietokannan pk-seudun vuokrattavista toimistoneliöistä

Kiinteistöalan toimijat CBRE, JLL, Cushman & Wakefield ja KTI Kiinteistötieto perustivat viime keväänä Helsinki Research Forum -tutkimusryhmän jakamaan alan liiketoiminnassa syntyvää ei-luottamuksellista dataa. Yksi tutkimusryhmän...

Yritysjohtajat: Kestävä kehitys tärkeää mutta vaikea soveltaa liiketoimintaan

Yritysjohtajat pitävät kestävän kehityksen periaatteita liiketoiminnassaan äärimmäisen tärkeänä, mutta kohtaavat kuitenkin suuria ongelmia yrittäessään sisällyttää näitä periaatteita omaan liiketoimintamalliinsa. Rambollin Managing Sustainability -tutkimukseen osallistui 160...

Tutkimus: Monet ennakoivat liiketilojensa vuokratuottojen putoavan vähintään 15 prosenttia

RAKLI-KTI Toimitilabarometri osoittaa selvästi, miten koronakriisi heikentää kiinteistömarkkinoiden näkymiä. Toimistovuokramarkkinoidenkin näkymät heikkenivät nyt voimakkaasti viime kevääseen verrattuna. Vuokraodotusten saldoluku oli kaikilla alueilla negatiivinen ja vajaakäytön...

Kiinteistökonsultit ryhtyvät yhteistyöhön toimitilamarkkinoiden datan laadun parantamiseksi

Kiinteistöalan toimijat CBRE, JLL, Cushman & Wakefield ja KTI Kiinteistötieto ovat perustaneet Helsinki Research Forum -tutkimusryhmän jakamaan alan liiketoiminnassa syntyvää ei-luottamuksellista dataa. Yhteistyön tavoitteena on...

Yliopistohanke haluaa mullistaa maankäytön suunnittelun – yksityinen sektori tiiviimmin mukaan

Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perustettu PlanCity-tutkimushanke haluaa mullistaa suomalaisen maankäytön suunnitteluprosessin. Sen mukaan maankäytön suunnittelun painopiste täytyy siirtää tulevaisuuteen ja sen tulee toimia aiempaa...

Joustavien sopimusmallien merkitys kasvaa toimitilamarkkinoilla

RAKLI on toteuttanut pilotin työympäristöjen laadullisesta kysyntäennusteesta, jolla selvitettiin käyttäjäorganisaatioiden ja kiinteistöomistajien näkemyksiä siitä, millaista tilaa käyttäjät tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa. Osana kyselynä tutkittiin käyttäjäorganisaatioiden...

Suomen kiinteistökauppavolyymi ylittänyt miljardin euron rajan 20. peräkkäisenä vuoksineljänneksenä

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymi ylsi 2,6 miljardiin euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lukema on KTI Transaktioseurannan neljänneksi suurin kvartaalivolyymi kautta aikain ja korkein ensimmäiseltä vuosineljännekseltä koskaan tilastoitu...

Tutkimus: 42 prosenttia suomalaisista haaveilee omasta työhuoneesta

Jos suomalaiset kaupunkilaiset saisivat toivoa kolmea asia ihannetyöpaikaltaan, toivoisivat he työpaikkaa, jonne pääsee julkisilla liikennevälineillä (47 prosenttia), säädettävää työpistettä ja -pöytää (43 prosenttia) sekä...

Helsingin ydinkeskustan toimistovuokrissa ennätyslukemia

Piristynyt taloustilanne on kasvattanut toimistotilakysyntää parin viimeisen vuoden aikana. Etenkin Helsingin keskustassa ja sen lähialueilla tilojen käyttöaste on korkea ja vuokrat nousujohteisia. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian...