Blogisarja, osa 1: Tulevaisuuden toimistojen 10 houkuttavuustrendiä

Etätyöskentelymahdollisuus on tuonut joustavuutta tehokkaaseen ajankäyttöön, mutta yhteisöllisyys, ergonominen työympäristö ja monet muut toimistojen edut eivät kuitenkaan täyty kotitoimistoissa. Tulevaisuuden työskentelymalliksi on kehkeytynytkin etä- ja toimistotyön yhdistämisen malli, hybridityöskentely.

Hybridityö on keskeinen osa työnteon tulevaisuutta, joka yhdistää etä- ja toimistotyön parhaat puolet rakentaen joustavan työskentelymallin. Nykypäivän toimistojen täytyy kuitenkin olla entistä houkuttelevampia, jotta työntekijät haluavat tulla toimistoille. Toimitilojen viihtyvyydellä ja toimiston sijainnilla on tässä suuri merkitys.

Mitä tekijöitä työntekijät arvostavat ja kaipaavat toimistoympäristöstä, ja mitkä toimistojen edut houkuttelevat työntekijöitä toimistoille? Alan asiantuntijoidemme toimesta kokosimme kymmenen toimistojen houkuttavuustrendiä, joita tulevaisuuden toimistoissa tulisi huomioida.

Tässä blogisarjan ensimmäisessä osassa näet toimistojen houkuttavuustrendit 1.–3., loput trendit ilmestyvät myöhemmin blogin 2. ja 3. osissa.

1. Yhteisölliset kohtaamistilat ja sosiaaliset kontaktit

Yhteisöllisyys on tunne, joita tulevaisuuden työympäristöissä arvostetaan. Työntekijät kaipaavat toimistoilta yhteisöllisiä kohtaamistiloja, joissa voi tuntea yhteenkuuluvuutta kollegoiden kanssa. Muun muassa viihtyisät kahvitauko-, sauna- ja muut viriketilat tuovat toimistoille yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, joissa voi jakaa päivittäiset kuulumiset. Toimistoista tuleekin entistä tärkeämpiä kokoontumispaikkoja, kun työntekijät haluavat tulla toimistolle sosiaalisen kanssakäymisten vuoksi. Yhteisöllisyys arvona onkin nostanut päätään pandemia-aikana, kun sosiaaliset kontaktit ovat jääneet minimiin. Sosiaalisilla kohtaamisilla on selkeä vaikutus ihmisten henkiseen hyvinvointiin. Etätyön lisääntyminen on vähentänyt työpaikoilla sosiaalisia kontakteja, mikä voi näkyä mm. työntekijöiden uupumuksena ja työtehon heikkenemisenä. Uuteen työpaikkaan meneminen on voinut olla henkisesti haastavaa, jos työ on ollut pandemia-ajan pääosin etänä. Työyhteisöön on helpompi päästä sisään, kun perehdyttäminen ja muihin työntekijöihin tutustuminen tapahtuu työpaikalla läsnä.

2. Muuntojoustavat työskentelytilat

Muuttuneen työskentelymallin myötä tulevaisuuden toimistot tulevat lisäämään joustavia, monenlaiseen työskentelyyn taipuvia tiloja. Työntekijät kaipaavat työpaikoille mm. enemmän innovointiin ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia erikokoisia tiloja. Vastapainoksi ryhmätyöskentelytiloille, tulevaisuuden toimistoissa on oltava myös keskittymistä vaativaan työhön sopivia tiloja. Pandemian aikana työntekijät ovat saattaneet tottua rauhalliseen työympäristöön, ja sitä ne haluavat myös jatkossa. Tiloja kaivataan myös yhä enemmän kasvokkain tapahtuviin asiakas- ja myyntitapaamisiin, jolloin edustavat ja viihtyisät työskentelytilat ovat keskeisessä asemassa.

3. Monikäyttöiset neuvottelutilat

Monikäyttöiset ja eri kokoiset neuvottelutilat mahdollistavat sujuvien neuvotteluiden järjestämisen. Kokouksia käydään paljon hybridimallilla, joista osa osallistuu paikan päällä ja osa etänä. Panostamalla moderneihin talotekniikkaratkaisuihin, joissa äänen- ja kuvanlaatu pelittävät, saadaan etätyöskentelijät myös sujuvasti mukaan. Erilaiset puhelin & etäyhteyskopit on myös otettava huomioon hybridityöskentelyn myötä. Etäyhteydellä toimivat webinaarit ovat nostaneet suosiotaan pandemian aikana, jolloin niihin soveltuvia tiloja kaivataan yhä enemmän toimistoille.

Kuva: www.trevian.fi/saterinportti


Fanny Hagan
Marketing & Communications Specialist
Trevian Asset Management

040 535 9116
fanny.hagan@trevian.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen artikkeliSRV myy Jätkäsaaren Wood Cityn toisen pääkonttorikiinteistön saksalaissijoittajalle
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Google ostaa Haminan kaupungilta lisää maata